تبلیغات
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟
در این وب
در كل اینترنت
صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی
کلمات کلیدی:  شهرداری، تغییر کاربری، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کاربری تجاری، کاربری مسکونی، اداره نظارت بر اماکن ناجا، ایرادات شکلی دادخواست، عدم توجه دعوی به خوانده، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت، حدود اختیارات
مرجع صدور:  شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:  
از آنجا که هر گونه تغییر کاربری مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده، دعوای تغییر کاربری باید به طرفیت این شورا اقامه شود و متوجه شهرداری یا اداره نظارت بر اماکن نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/23  شماره رای نهایی: 9209970902900654
رای بدوی
ماحصل شکایت شاکی، الزام شهرداری به صدور پروانه از کاربری مسکونی به تالار پذیرایی در پلاک ثبتی ... اصلی و تجمیعی در بخش دو خوی می‌باشد. نظر به این‌که هرگونه تغییر کاربری، مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده و شهرداری مجری مصوبات کمیسیون مذکور بوده، فلذا در وضع موجود شکایت متوجه شهرداری نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌شود و در خصوص الزام اداره اماکن به صدور پروانه مسکونی به تجاری، نیز با توجه به این‌که صدور پروانه از وظایف اداره اماکن نبوده، فلذا شکایت متوجه اماکن عمومی نبوده و در این خصوص نیز قرار رد صادر و اعلام می‌شود. این قرارها قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 پژوهشگاه قوه قضائیه طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 23 بهمن 1396 ] [ 11:03 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک

گردشکار : دادگا با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه :

در خصوص اتهامات آقای عباس ......... 35 ساله .کار آزاد به قید معرفی کفیل اهل و مقیم ایران و مسلمان و تبعه جمهوری اسلامی ایران و فاقد سابقه کیفری دایر به استعمال کراک ( هروئین فشرده ) و نگهداری 60 سانتی گرم هروئین فشرده ( کراک ) دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب ایران و گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر کشف مراتب از وی دارد و نیز دفاعیات غیر موجه متهم در مرحله تحقیق و تست ماخوذ از وی که دلالت بر استعمال کراک – هروئین- داشته و با توجه به عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه با وجود ابلاغ وقت و رعایت انتظار حاضر نشده و لایحه دفاعیه هم نفرستاده و با توجه به سایر قرائن وامارات منعکس در پرونده بزهکاری وی محرز است واعمالش منطبق است با بند 2 ماده 8 وماده 19 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فلذا وی را از جهت استعمال کراک به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت دو میلیون رایل جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت نگهداری کراک به میزان 60 سانتی گرم نیز به پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی دیگر و تحمل سی ضربه شلاق دیگر محکوم مینماید و نیز باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر معدوم نمودن کراک مکشوفه صادر مینماید توضیحا جزای نقدی با محاسبه بازداشت گذشته قابل اعمال است 0 این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قطعی است % م0

اقای .......
دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ............
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 10:18 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
خیانت در امانت نسبت به اسناد تجاری


طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 2 مهر 1395 ] [ 10:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

در قالب بازخوانی یک پرونده : جعل سند رسمی

 


شروع اختلاف:


در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شكایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد می­كند. در شرح شكواییه وی آمده است كه متهم ملك موروثی شاكی را با ساخت و جعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملك موصوف از مالكیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداری اخذ كرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالكیت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.تحقیقات دادسرا:


با تشكیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی می‌كند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یك برگ كپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح می‌كند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار می‌كند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر می‌شود. متهم در این جلسه مدعی می‌شود كه مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالك مغازه متنازع فیه است.
دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام می‌كند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز می‌شود.
دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی می‌كند. در ضمن متهم مدعی بود كه مبایعه‌نامه در یك نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست. 
در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر می‌كند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود كه وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید می‌كند و در نتیجه با صدور كیفرخواست علیه متهم دعوای كیفری، پرونده به دادگاه كیفری ارسال می‌شود.رسیدگی در دادگاه:


با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای كنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال می‌كند. در ادامه شاكی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای كیفری اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار می‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد كه اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوكپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن كافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای كیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه كیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌كند.رای دادگاه:


در خصوص اتهام آقای رضا... دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره كل مالیات و دارایی موضوع كیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود كرده است كه سهم ­الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری كرده است و با ارایه سند مجعول به اداره كل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالكیت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است كه این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به كلی در این خصوص منكر قضیه شده و بیان كرده است كه مالكیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینك دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر كه این همان ركن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاكی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذكور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می­كند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است.تحلیل رای:

در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند. 
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی
در خصوص جعل و تزویر باید گفت كه این اصطلاحات حقوق كیفری عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی می­داند. 
نظر به اینكه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند كه اصل سند مبایعه‌نامه در یك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوكپی یك سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است. 
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هیچ دلیل محكمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاكی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و كیفرخواست صادر كرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت كه رای دادگاه كیفری كاملا با موازین قانونی منطبق است.
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 12:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 11

 1523 

  82

الف: كلاسه :           23                       ب: خواهان: غلام حیدر

                                                     خوانده: محمد

ج: موضوع: تحویل مبیع

د: گردشكار: در تاریخ 15/2/82  خواهان چنین دادخواست خود را مشروح كرده است

ریاست محترم دادگاه عمومی مشهد

اینجانب خواهان فوق به استحضار می رساند طبق قولنامه مورخ 13/3/82 بنده یك باب منزل مسكونی را از خوانده در قبال پرداخت ثمن معامله خریداری كردم و ایشان از تحویل منزل به من خودداری می كند تقاضای صدور حكم بر تحویل منزل استدعاست.

غلام حیدر

بعد از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین در تاریخ 30/6/82 با حضور خواهان و در غیاب خوانده جلسه تشكیل گردید و از آنجا كه خوانده در محل شناسایی نشد خواهان اظهار داشت كه آدرس صحیح بوده و با راهنمایی خودم به خوانده ابلاغ می نمایم.

و دوباره وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد جلسه دادرسی در وقت مقرر با حضور خواهان و در غیاب خوانده بدون وصول لایحه ای تشكیل گردیده و خواهان اظهار داشت خوانده طبق قرارداد پیوست دادخواست مورخه 13/3/82 متعهد شده یك باب منزل موضوع قرار داد را به من تحویل دهد لذا تقاضای الزام وی را به انجام تعهد و تحویل مبیع را دارم:

چنین می شود كه دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می كند:

هـ : ) رای صادره قاضی در دادگاه بدوی :

بسمه تعالی- رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای غلامحیدر به طرفیت آقای محمد علی به خواسته تحویل مبیع یك  باب منزل مسكونی ‏, با توجه به ارائه رونوشت مصدق قرارداد عادی 313/82 و تعهد خوانده در قرارداد مذكور لذا دعوی خواهان در این مرحله وارد تشخیص , به استناد ماده 10 قانون مدنی حكم به محكومیت خوانده به ( الزام به انجام تعهد) و تحویل مبیع یك باب منزل واقع در شهرك شهید باهنر ...... به خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه است و به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاكم تجدیدنظر استان خراسان است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی مشهد

جلیل شیعه علی

در تاریخ 7/8/82 دادخواست از سوی خوانده مبنی بر واخواهی با این دفاع كه هیچ گونه ثمنی از خواهان تحویل بنده نگردیده و واخوانده نیز در لایحه ای كه به دادگاه تقدیم می نماید چنین اظهار می دارد :

اولاً : اظهارات واخواه كذب عاری از حقیقت بوده قویاً تكذیب می گردد.

ثانیاً : طبق رسیدهایی كه در پرونده موجود است واخواه ثمن معامله را دریافت كرده است و فقط مبلغ سیصد هزار تومان برای انشعاب آب و تحویل مبیع در منزل  من باقی مانده كه آنرا نیز حاضرم بپردازم مشروط به اینكه انشعاب آب را كشیده و مبیع را تحویل دهد.

اظهارات اینكه ایشان ادعا میكند ثمن را دریافت نكرده حقیقت ندارد و رسیدها و امضا ذیل مبایعه نامه دلالت بر دریافت ثمن را دارد با توجه با اینكه حكم بدوی صبح صادر شده و اشكال و ایرادی بر آن وارد نیست تقاضای تایید و استواری دادنامه بدوی و رد اعتراض واخواهی را خواستارم.

ورود ثالث :در تاریخ 10/8/82 نیز دادخواستی از سوی فاطمه با عنوان ورود ثالث علیه محمد علی و غلامحید ر به دادگاه تقدیم می شود ایشان در دادخواست خود چنین می نویسد :

بسمه تعالی:ریاست محترم دادگاههای عمومی مشهد

احتراماً ضمن اهداء سلام به استحضار می رساند خوانده اول در تاریخ 30/1/82 در حضور چندین نفر شاهد و در بنگاه معاملات علوی یك باب منزل مسكونی واقع در نشانی مندرج در ستون خواهان را به بیع قطع از خوانده اول كه شوهرم است خریداری و به صراحت متن مبایعه نامه مالك بلا منازع آن گردیده ام متاسفانه چندی بعد قصد اجاره دادن این منزل را داشتم كه از شوهرم خواستم تا این منزل را به اجاره دهد تا عوایدی نصیب ما شود , متاسفانه خواندگان دربنگاه معاملات اقدام به خرید و فروشی این منزل نموده كه تنها سر پناه خانواده ام می باشد حالیه با وصف اینكه شوهرم مدعی است كه به گمان اینكه اجاره می دهد قولنامه را امضاء كرده و نمی دانسته كه مبایعه نامه است لیكن به هر تقدیر چون اینجا به مالك این منزل بوده ام  و فروش منزل بدون اذن و رضایت اینجانب بوده و فضولی تلقی می شود بدینوسیله مستنداً به ماده 130و194و198و515و519 ق آدم و 247و248 و قانونی مدنی استدعای رسیدگی و ابطال معامله فیمابین ایشان را دارم.

در وقت مقرر 1/9/82 جلسه دادرسی تشكیل می شود شركت كنندگان عبارتند از خوانده واخوانده و نیز با حضور خواهان دعوای ورود ثالث.

در این جلسه واخواه در جواب واخوانده كه بیان داشته بود كه رسید دارم كه ایشان پول را دریافت كرده اند واخواه اظهار داشت قبول دارم رسید را امضاء كردم ولی پولی دریافت نكردم و رسید داده شده تا پول بدهند ولی پولی داده نشد و هیچ شاهد و مدركی ندارم چنین می شود كه دادگاه قرار استماع از شهود را صادر می كند و بنگاه دار شهادت می دهد كه فروشنده پول را دریافت كرده است در جواب دادخواست وارد ثالث كه اظهار داشته بود من از روز اول مخالف فروش خانه ام بوده ام و شكایت كردم و اخواه اظهار داشت من خانه را در 16/1/82 خریده ام قبول دارم ولی در 30/1/82 آن را به نام همسرم كردم واخوانده اظهار داشت قولنامه صوری است و خانه مال خود واخواه است. معترضی ثالث اظهار داشت من در 30/1/82 این حیاط را از سهم دیه دریافتی از بابت دخترم گرفتم و به شوهرم دادم تا این خانه را به نام من كرد.

هـ:) رای صادره قاضی در دادگاه بدوی مرحله واخواهی :

در همین تاریخ 1/2/82 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای خود را صادر نمود:

بسمه تعالی : رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای محمد علی به طرفیت آقای غلام حیدر نسبت به دادنامه        70/2220 -  15/7/82   نظر به اینكه واخواه هیچگونه دلیل و دفاع محكمه پسندی كه موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده است لذا با رد واخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تایید و ابرام میگردد و در مورد دادخواست وارد ثالث خانم فاطمه به طرفیت آقایان محمد علی و غلام حیدر به خواسته  ابطال معامله فضولی بین خواندگان به انضمام مطالبه هزینه دادرسی نظر به اینكه اولاً دلیلی بر مالكیت معترض ثالث نسبت و مبیع (منزل مورد معامله ) وجود نداشته و مستندات موجود دال بر مالكیت اولیه آقای محمد علی نسبت به منزل مذكور دارد و ثانیاً اظهارات واسطه معامله بعنوان گواه مغایر ادعای معترض ثالث می باشد لذا دعوی مشار الیها غیر وارد تشخیصی به استناد مواد 1257 ق م و 197 ق آدم  حكم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاكم تجدید نظر است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی مشهد


طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 12:54 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک

گردشکار : دادگا با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه :

در خصوص اتهامات آقای عباس ......... 35 ساله .کار آزاد به قید معرفی کفیل اهل و مقیم ایران و مسلمان و تبعه جمهوری اسلامی ایران و فاقد سابقه کیفری دایر به استعمال کراک ( هروئین فشرده ) و نگهداری 60 سانتی گرم هروئین فشرده ( کراک ) دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب ایران و گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر کشف مراتب از وی دارد و نیز دفاعیات غیر موجه متهم در مرحله تحقیق و تست ماخوذ از وی که دلالت بر استعمال کراک – هروئین- داشته و با توجه به عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه با وجود ابلاغ وقت و رعایت انتظار حاضر نشده و لایحه دفاعیه هم نفرستاده و با توجه به سایر قرائن وامارات منعکس در پرونده بزهکاری وی محرز است واعمالش منطبق است با بند 2 ماده 8 وماده 19 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فلذا وی را از جهت استعمال کراک به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت دو میلیون رایل جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت نگهداری کراک به میزان 60 سانتی گرم نیز به پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی دیگر و تحمل سی ضربه شلاق دیگر محکوم مینماید و نیز باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر معدوم نمودن کراک مکشوفه صادر مینماید توضیحا جزای نقدی با محاسبه بازداشت گذشته قابل اعمال است 0 این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قطعی است % م0

اقای .......
دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ............
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

فسخ معامله به لحاظ محجور بودن (جنون )مالک


کلاسه پرونده : 1623/4426 
شماره دادنامه : 422/23 
تاریخ رسیدگی : 17/7/69 
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 6/8/68 دادگاه حقوقی یک ... 
هیئت شعبه : آقایان ... 

خلاصه جریان پرونده : آقای ((ج ))به اتفاق چهارنفردیگر ازفرزندان آقای طالب دادخواستی به طرفیت آقای ((ب )) به خواسته فسخ معامله به دادگاه حقوقی یک ...تقدیم داشته وبه شرح دادخواست توضیح داده اند پدرمان ((الف ))به موجب پرونده موجوددراداره سرپرستی دادسرای ... طبق گواهی شماره ...مجنون بوده ومادرمان به عنوان قیم وی ،تعیین گردیده {بود}نظربه اینکه خوانده به شرح فتوکپی سه فقره اسناد عادی درزمان حجرمشارالیه اقدام به خریدرقباتی ازاموال غیرمنقول وی کرده باتوجه به حجر(جنون )فروشنده درتاریخ انجام معامله درخواست رسیدگی وصدورحکم بربطلان معاملات مزبورمی شود.ضمنا"به پرونده مطروحه دردایره سرپرستی دادسرا...نیزاستناد{شده }وهمچنین فتوکپی قیم نامه مادرخودراکه به عنوان قیم محجورو فرزندان صغیر وی موصوف گردیده ولایقرا"می باشد پیوست دادخواست کرده اند(توضیح آنکه پرونده بدوا" دردادگاه عمومی مطرح بوده وباتشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و انحلال دادگاههای عمومی پرونده دردادگاه حقوقی یک ... رسیدگی شده است .) 
دادگاه مرجوع الیه پس ازانجام تشریفات قانونی وتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین وتشکیل جلسه رسیدگی ووصول لایحه ازطرف خوانده مشعربر تکذیب ازدعوی واظهاراین مطلب که اسناد عادی انتقال که درخواست صدورحکم بربطلان آنهاشده درموقع تنظیم به امضای خواهانهاومادرشان رسیده ودرآن موقع ،آقای ((الف ))مجنون نبوده وخواهان ردیف یک رای اختلافاتی که دراثرکشیدن جاده ازملک خوانده باوی داشته اقدام ب ه تقدیم دادخواست حاضرکرده واستنادبه شهادت شهودو صدورقراراستماع گواهی گواهان واجرای قرارمذکورواظهارگواهان مبنی براینکه ابوطالب مزبوردرحال حاضرمجنون نمی باشد وهمچنین ارجاع امربه کارشناس پزشکی جهت معاینه ابوطالب ...واظهارنظر در خصوص سلامت یاحجر وی و تجدید جلسات مکرربه جهات مذکوردرپرونده و وصول نظریه پزشک مرکز پزشکی ...مبنی براینکه :1.بیمارمجنون است 2.بیماری ایشان آقای ((الف )) دائمی است 3.زمان ابتلای به آن حدودسی سال پیش می باشدوهمچنین دستور مطالبه پرونده سرپرستی وتجدیدجلسات به منظورملاحظه پرونده مزبور وروشن شدن این امرکه پرونده سرپرستی مورداستنادبه بایگانی راکد فرستاده نشده ومطالبه پرونده ازبایگانی راکدو پاسخ اداره مزبور مشعربرصحیح نبودن کلاسه ذکرشده درنامه دفتر دادگاه ومطالبه کلاسه صحیح پرونده نتیجتا" دادگاه بدون توجه به سوابق سرپرستی باتوجه به مدارک ومستندات خواهانهاورد دفاع خوانده وکسب نظرمشاوراظهار نظربرصحت دعوی نموده است .بر اثر اعتراض خوانده به نظریه دادگاه پرونده به دیوان عالی کشوروبه ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده {است }. 
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید.پس ازبررسی اوراق آن ومشاوره به شرح زیررای می دهد: 
((نظربه اینکه قبل ازملاحظه محتویات پرونده سرپرستی ...محجور واطمینان کامل ازقطعیت احکام صادره درخصوص حجر وی و همچنین جریان پرونده بعدازصدورحکم حجر وانعکاس خلاصه محتویات پرونده مزبوردرصورتجملس دادگاه اقدام به صدورنظریه ازطرف دادگاه صحیح نبوده بنابراین به علت نقص رسیدگی نظریه مزبورقابل تایید نبوده وپرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.)) 

مرجع : 
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم 
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری 
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377 
82طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 11:55 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

دانلود نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی

تعیین خواسته : صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق توافقی)

متن کامل دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده “شهرستان مربوطه”

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد كپی مصدق عقدنامه پیوست مورخ 01/ 07/1380 عقد دائمی خوانده منعقد كرده ام. حاصل این ازدواج تعداد………….پسر/دختر می‌باشد. باتوجه به عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به صورت توافقی تصمیم به جدایی گرفته و هر زمان دادگاه محترم مقرر بدارد داوران خود را معرفی نموده و تقاضای صدور حکم عدم امكان سازش (طلاق توافقی) با شرایط ذیل را داریم؛

الف- زوجه تمام/برخی از مهریه خود را (می‌بخشد/دریافت می‌کند).

ب- جهیزیه با رسید به زوجه تحویل داده شده و ایشان ادعایی در این خصوص ندارد.

ج- زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به ترتیب ذیل خواهد بود…………………………………………………….

د-زوجه در خصوص نفقه واجرت المثل و سایر حقوق ادعایی ندارد/ دارد.

برای دانلود فایل کامل نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی بر روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه برگ دادخواست طلاق توافقی
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

   بسمه تعالی                                                  686

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاء متهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ      آقای/آقایان –خانم/خانم‌ها      فرزند      به نشانی      درمقام تصدی شغل قضائی به عذر"ذکرموردعذرمثل سکوت/اجمال/تناقض"از قبول شکایت/رسیدگی به شکایت امتناع نموده/صدورحکم رابرخلاف قانون به تأخیرانداخته/برخلاف صریح قانون رفتارنموده است ، با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و ملاحظة پروندة مربوطه می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام امتناع ازرسیدگی / تأخیردرصدورحكم به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از      می‌باشد.

با تشكر و سپاس فراوان

"نام و نام خانوادگی شاكی"

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شكوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

 

ب) عیناً جهت 1: اخذ ادلة شاكی      ،2: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورت مجلس نمودن  اظهارات آنان و     به كلانتری شماره      ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبة          دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه،
[ چهارشنبه 27 خرداد 1394 ] [ 04:15 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نمونه پرونده های کیفری و حقوقی

برای دانلود کلیک کنید
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:13 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

شاکی : گزارش

متهم: رجب علی

موضوع : تمرد و توهین به مأمورین

گردشکار: مأمورین مبارزه با مواد مخدر در هنگام اجرای دستور قضایی مبنی بر دستگیری دو نفر به نامهای رجبعلی و فرهاد وارد مغازه و منزل متهمین می شوند وخود را معرفی میکنند و کارت شناسایی خود را به مادر و خواهر متهمین نشان می دهند ، وارد خانه که می شوند فرهاد را در حال استعمال کریستال با مقدار غیر قابل توزینی مواد دستگیر میکنند ولی رجبعلی اجازه دستبند زدن به خود را نمی دهد و با سرو صد ا تبر زمینی را برداشته و به طرف مأمورین حمله می کند  ولی تبر زمین را از وی می گیرد واو شمشیری را به دست میگیرد و حمله می کند که آن را نیز از او میگیرند و دستگیرش می کنند ولی او دائم با فحاشی وتهدید نسبت به مأمورین مقاومت می کند البته برای دستگیری او یک تیر هوایی هم توسط مأمورین شلیک می شود واز کد 39 گشت میثم نیز توسط مرکز کمک گرفته می شود در حین بازرسی مأمورین متوجه میشوند خانم مهری پنج گرم تریاک را آهسته احتمالاً از زیر چادر روز زمین می اندازد و لگد می گند که رجبعلی آن مواد را نیز به گردن میگرد و از رخت خواب رجبعلی یک جعبه کوچک حاوی 43 عدد تریاک که بصورت دانه دانه بدون لفافه بوزن تقریبی هفتاد وپنج گرم ( با جعبه ) که مالکیت آنها رانیز به گردن میگیرد. پرونده  جهت رسیدگی به دادسرا ارسال میشود و برای رجبعلی قرار تأمین کفالت صادر می شود واز متهمین تحقیق میشود و همچنین اظهارات مأمورین شاکی نیز اخذ می شود و در پایان متصدی رسیدگی به پرونده دادیا ر شعبه 61 دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد باتوجه به جمیع اوراق  پرونده و محتویات آن اعلام ختم تحقیقات را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.       «قرار مجرمیت» سرپرستی محترم دادسرای انقلاب مشهد در خصوص اتهام آقای 1- رجبعلی متولد 1347 دارای سابقه مؤثر کیفری متأهل دائر برنگهداری 60 گرم تریاک و اعتیاد – حمل و مقاومت در مقابل مأمورین انتظامی وتهدید و توهین به ایشان 2- فرهاد متولد 1360 دارای سابقه محکومیت کیفری متأهل  دائر بر نگهداری یک سانت هروئین کریستال و اعتیاد به موادمخدر که با عنایت به گزارش مرجع انتظامی – اقرار متهمین صورتجلسه کشف و تخلیص و توزین مواد و با توجه به کشف تبر وشمشیر ازمنزل در ردیف اول و اعلام شکایت یکی از مأمورین انتظامی انتصابی محرز و مسلمم است علیهذا قرار مجرمیت نامبردگان صادر و مراتب در اجرای بند(ز) و ک ماده 13 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام میگردد. ضمناً نسبت به اتهام دیگر نامبرده ردیف اول دائر بر فروش موادمخدر وتوزیع آن ....... ایجاد مرکز فساد و تجمع معتادین ونیز در خصوص اتهام دیگر ردیف دوم دائر بر توهین به مأمورین انتظامی و مقاومت در مقابل ایشان و خرید وفروش مواد مخدر و نهایتاً نسبت به اتهام خانم مهری دائر بر اخفاء مقدار تقریبی پنج گرم تریاک ، نظر به انکار نامبردگان و عدم کفایت دلایل ابرازی بویژه عدم احراز سوء نیت متهم اخیر الذکر بزه های انتسابی غیر محرز تشخیص  و مستند به ماده فوق الذکر قرارمنع تعقیب صادر  واعلام میگردد. دادیار شعبه 61 دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد معاون دادستان وسرپرست دادسرا ی انقلاب اسلامی مشهد کیفر خواستی که براساس قرار مجرمیت فوق صادر گردیده است به شرح ذیل است:

کیفر خواست ریاست محترم دادگاههای عمومی جزایی مشهد در پرونده کلاسه 84/16035 متهم رجبعلی متولد 1347 مقیم مشهد شغل خیاط باسواد متأهل دارای سابقه محکومیت کیفری فعلاً بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل متهم است به مقاومت و حمله به مأمورین مذکور که باتوجه به گزارش مرجع انتظامی ، شکایت احد از مأمورین مربوط  به نام ستوان دوم پاسدار سید مجتبی جمعی ستاد مبارزه با مواد مخدر مشهد ، اقرار متهم به اتهامات انتسابی چه به صورت صریح و ضمنی ، کشف یک قبضه شمشیرو یک عدد تبر از منزل متهم ،و با توجه به سایر محتویات پرونده بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص داده شده مستنداً به بند 2 ماده 607 و قسمت اخیر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی برای نامبرده تقاضای مجازات می شود. از طرف دادستان عمومی انقلاب شهرستان مشهد  پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در دادگاه نیز از متهمین بازجویی و تحقیق می شود از رجبعلی پرسیده می وشد و به او تفهیم اتهام میشود که شما متهم هستید به تمرد و حمله به مأمورین و فحاشی به آنان در حین انجام وظیفه دفاع کنید جواب می دهد من دست خودم نبود با لگد زدند و با لباس شخصی بودند که من با تبر که مال کشاورز ی بودبه آنان حمله کردم و فکر کردم آنها دزد هستند اگر لباس فرم داشتند که من این کار را نمی کردم خیلی جاها به عنوان مأمور به منزل مردم رفته اند و اعضای خانواده را زده اند و سرقت کرده اند از او می پرسند که درباره اظهارات مأموران که بیان می دارند کارت شناسائی ارائه داده اند و دستبند داشته اند و ..... جواب می دهد قبول دارم هرجور خودتان صلاح می دانید..... تا اینکه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به انشاء رأی می نماید بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام آقای رجب 37 ساله شغل خیاط اهل و ساکن مشهد دارای سابقه کیفری به موجب کیفر خواست صادره دائر بر تمرد و توهین نسبت به مأمورین در  حین انجام وظیفه موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد با عنایت به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و گزارش مأمورین و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم و اقرار صریح وضمن وی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و به استناد مواد 607 و609 قانون مجازات اسلامی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و به استناد مواد 607و609 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت حمله به مأمورین با تبر زین و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال در حق دولت بابت فحاشی به مأمورین در حین انجام وظیفه محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. از رأی فوق درخواست تجدید نظر خواهی می شود که در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مطرح می شود و متصدیان شعبه مذکور آقایان علی اصغر امیری رئیس شعبه و آقای جمالی مستشار شعبه می باشند که پس از بررسی محتویات پرونده و تهیه گزارشی از آن با توجه به محتویات پرونده پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به اصدار رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در مورد رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای رجب از رأی شماره 301/17- 5/3/84 در پرونده کلاسه 164/83 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد مبنی بر محکومیت وی به تحمل یکسال حبس تعزیری بعنوان حمله به مأمورین و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی  از جهت فحاشی به مأمورین با ملاحظه متن لایحه اعتراضیه تقدیمی و مقایسه آن با دیگر اوراق پرونده ازجمله اقاریر تجدید نظر خواه در برگهای 6-15-16 موجه نمی باشد واعتراض با هیچیک از شقوق مندرج درماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق نداشته لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه را خالی از ایراد و اشکال قضایی تشخیص و به تجویز بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رأی شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی علی اصغر امیری مستشار دادگاه جمالی  
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:08 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

خیانت در امانت

 شاکی : مهدی

متهم : محمدحسین

 موضوع : خیانت در امانت

گردشکار: شاکی در پاسگاه شکایتی مطرح می کند مبنی بر اینکه پدرش که با مادرش متارکه کرده موتور سیکلت وی ( شاکی ) را به امانت گرفته و هنوز که هنوز است آنرا بازنگردانده  براساس شکایت شاکی و برگه بازجویی از ایشان پاسگاه گزارش تهیه و به دادگاه ارسال میکند و دادگاه پروند ه را عنیناً اعاده میدهد تا دلایل و شهود شاکی مورد تحقیق قرار  گیرند و پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال شود اما پاسگاه در جواب دادگاه مکاتبه می کند که شاکی پیگیر  پرونده اش نیست و آدرس وی تغییر کرده است که النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص شکایت آقای مهدی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یکدستگاه موتور سیکلت با توجه به گزارش پاسگاه انتظامی کاظم آباد و محتویات پرونده توجهاً به اینکه شاکی از آدرس اعلامی در اخطالریه ارسالی جهت وی برای حضور در دادگاه و تحصیل ادله نقل مکان نموده است با عنایت به ؟؟ دلیل اثباتی کافی مبنی بر وقوع و انتصاب بزه مستنداً به بند الف م 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر  استان خراسان رضو ی است.  دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد ُولایتی باغداری 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

خیانت در امانت

شاکی : محمد رضا

متهم : مجید

موضوع : خیانت در امانت 

 گردشکار:  شاکی طی گزارشی اعلام می دارد که کار فرمایش از استرداد و دفترچه خروج از کشور و پاسپرت ایشان خودداری می نماید و ادعا می کند که شاکی می بایست مبلغ یک میلیون تومان بابت حق ویزا باید بپردازد تا مدارک خود را مسترد دارد و به همین دلیل متهم یک بار به درب منزل شاکی رفته و با دادو فریاد مطالبه یک میلیون وجه ادعایی خود را دارد لذا دادگاه با احضار طرفین و چند برگه جلب دادگاه بدون حضور متهم چند جلسه رسیدگی می نماید و با استماع گواهی گواهان و ..... ختمدادرسی را اعلام و اقدام به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی: رأی دادگاه در خصوص اعلام شکایت آقای محمد رضا علیه مجید ... دائر بر خیانت در امانت وتهدید آبروریزی بدین شرح که من راننده ترانزیت نامبرده بوده ام و بر اثر پیش آمدی مدت چند وقتی به سر کار نرفته ام و پس از رفع گرفتاری به سر کار برگشتم که نامبرده از قبول اینجانب خودداری نموده است و مطالبه مدارک خود را نموده {که ایشان}  ازتحویل مدرک خودداری نموده که با طرح شکایت و ارجاع آن به کلانتری از حضو ر درکلانتری امتناع ورزیده وپرونده بصورت یکطرفه به حوزه قضایی دو ارسال وبا توجه به اینکه درتاریخهای 11/6/83 و 24/9/83 جهت تفهیم اتهام واخذ توضیحات دعوت و حضور نیافته است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده : گزارش ضابطین و سایر امارات و قرائن موجود پرونده بزهکاری نامبرده را نسبت به خیانت در امانت محرز و مسلم و لذا دادگاه از جهت خیانت در امانت مستنداً به ماده ششصد و هفتاد و چهار قانون مقررات مصوب 6/3/75 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید و نسبت به تهدید و آبرو ریزی که با عنایت به تحقیقات انجام شده و عدم کفایت دلائل قرار منع تعقیب صادر و اعلام می داردو رای صادره غیابی و ظرف ده روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد. دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد طالبی  رأی فوق توسط وکیل متهم مورد دادخواهی قرار میگیرد و چنین ایراد میشود که برای تفهیم اتهام هیچ گونه ابلاغ قانونی به متهم صوت نگرفته و شاکی دلیل محکمه پسندی برای ادعای خود مطرح نکرده و شهود شهادت به رؤیت ارائه مدارک به متهم را مورد شهادت قرار نداده اند در تحقیقات انجام شده برای واخواهی و استرداد شکایت توسط شاکی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی مینماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص واخواهی آقای مجید دائر بر خیانت در امانت و غیره موضوع شکایت آقای محمد با توجه به محتویات پرونده دادنامه غیابی 937/204-29/11/83 واظهارات شاکی در جلسه دادگاه که اعلام داشته است مدارک من توسط یکی از بستگان به من رسیده است و من شکایتی از محکوم علیه مذکور ندارم دادگاه صرفنظر از اعلام گذشت شاکی  دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت محکوم علیه واخواه دادنامه غیابی مذکور صادر و اعلام می نمایدبرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست  روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:06 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

خیانت در امانت

شاکی :محمد

 متهم : جمید

موضوع : چک بلامحل

گردشکار: شکایت و اعلام جرمی از سوی آقای محمد علیه حمید طرح می شود پس از اینکه متهم حتی با صدمه حکم جلب هم برای تحقیقات در دسترسی قرار نمی گیرد لذا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام واقدام به صدور رأی  می نماید.

 بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص اتهام محمد دایر به صدور چک بلامحل به شماره های  805039  - 4/3/82  به مبلغ بیست و دو میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم ارائه بانک محال علیه و سایر محتویات پرونده بزه انتصابی محرز و مسلم بوده لذا باستناد مواد 3و7و22 قانون چک وی را به تحمل 2 سال زندان و پرداخت یک چهارم مبلغ کسر موجودی بعنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم میگردد  و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی مشهد معینی  پس از صدور چند برگ جلب بالاخره بادلالت شاکی متهم دستگیر می شود و  تفهیم اتهام  می شود  متهم اظهار می دارد قبول دارم چک رامن صادر کردم و یک ریال بدهکار نیستم و چک را بابت تنظیم سند اتومبیل که به وی فروخته ام دادم  وحاضر م به قیمت روز ماشین را بردارم و پول را بدهم. ازمتهم درخواست کفیل می شود و با معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر میشود. در اجرا ی احکام مفاد رأی به متهم ابلاغ می شود و متهم اظهار میدارد ازمفاد رأی غیابی مطلع شدم و اعتراض دارم لذا قاضی اجرای احکام تقاضای واخواهی محکوم علیه پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه صادر کنند ه رأی  ارسال میدارد. و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده رأی خود را صادر می نماید.

بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص واخواهی محکوم علیه دادنامه غیابی آقای محمد ..... نسبت به دادنامه غیابی شماره 184/744-4/3/82  که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 805039 مورخ 4/3/82 به مبلغ بیست و دو میلیون ریال به  تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است باعنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و مدافعات متهم که اعلام داشته اند چک موصوف مدت دار و بابت تضمین تنظیم سند اتومبیل مورد معامله بوده است دادگاه چک موصوف را فاقد وصف جزایی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی به استناد ماده 13 قانون اصلاحی صدور چک قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید رأ ی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است . رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:06 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

تمرد نسبت به مامور دولت

 شاکی : گزارش

متهم :  حسن

موضوع : تمرد نسبت به مأمورین

گردشکار: گزارش از پاسگاه انتظامی خلق آباد دال بر اینکه  مظنونی در بازرسی بدنی حامل مقدار غیر قابل توزینی موادشبیه کریستال بوده به باز پرس تقدیم میگردد اضافه بر اینکه متهم به استعمال مواد مخدر در بازجویی ها اقرار نموده  که در هنگامی که روانه زندان می شده (با قرار بازپرس شعبه 31 دادسرا) در حین انگشت نگاری و ثبت پرونده اقدام به فرار  می نماید در دادسرا تحقیقات لازم در خصوص این گزارش ازمتهم و ..... انجام میشود و دادسرا چنین رأی را صادر مینماید قرار دادسرا معاون محترم دادستان عمومی وانقلاب مشهد   درخصوص اتهامات حسن ..... دارای سابقه دائر به اعتیاد و شرکت در نگهداری مقدار غیر قابل توزینی هروئین و استعمال و تمرد از دستور مأمورین با عنایت به گزارش مأمورین ، تحقیقات انجام شده، اقاریر متهم بزه انتصابی در حد استمال هروئین و نگهداری مواد مکشوفه و تمرداز دستور مأمورین محرز و عقیده به مجرمیت وی دارد د رخصوص اتهام دیگر وی دائر به اعتیاد با توجه به اقاریر مشارٌ الیه از جهت استعمال هروئین به استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر می نماید لذا مراتب در اجرای بندهای (ز) و (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام میگردد. بازپرس شعبه 31 دادسرای انقلاب اسلامی مشهد- حیدری

دادیار اظهارنظر با این قرار موافقت می کند و دستور صدور کیفر خواست را می دهد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می دارد.پس از انجام تحقیقات با توجه به محتویات پرونده دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل و پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام آقای حسن اهل و ساکن روستای فرخد دائر بر تمرد نسبت به مأمورین موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با عنایت به  محتویات پرونده و اینکه گزارش از مأمورین در خصوص تمرد متهم نسبت به آنان مشاهده نمی گردد فلذا دادگاه بزه انتصابی به متهم را به لحاظ عدم کفایت دلیل ثابت ندانسته و مستنداً به اصل برائت تبرئه می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد قارونی 18/5/84 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:05 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

 • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
 • مدرسه وکالت و تجارت

  * نام و نام خانوادگی :
  آدرس وب سایت :
  * آدرس ایمیل:
  سن :
  شهر :
  تلفن :
  آدرس :
  نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
  نحوه آشنایی شما با ما:
  موضوع پیام:
  *پیام:

  فرم تماس از پارس تولز