مصاحبه آزمون قضاوت شامل سه مرحله است که وقتی به مصاحبه دعوت میشوید باید پشت سرهم سه مصاحبه را از قرار ذیل انجام دهید

1.مصاحبه متون فقه:

در این مصاحبه، مصاحبه کننده محترم معمولا از کتاب شرح لمعه دو متن انتخاب و از شما میخواهد آن را ترجمه کنید و سپس سوالی در خصوص اعراب گذاری و سوالاتی در خصوص متنی که ترجمه کرده اید میپرسد

از مصاحبه متون فقه نترسید.10 نمره از 100 نمره ی کل مصاحبه به درس متون فقه اختصاص دارد و معمولا اگر بسیار بد هم جواب بدهید قادرید 5 نمره از 10 نمره را حداقل با روخوانی ساده بدست بیاورید

مباحث بیع و قصاص زیاد در مصاحبه سوال میشوند و توصیه میکنم این دو مبحث برای مصاحبه سریعا مطالعه بشوند

مصاحبه کننده ی متون فقه یک روانشناس است.بنابراین سعی کنید خونسردی خودتان را حفظ کنید تا موفق بشوید

2.مصاحبه دروس خصوصی:

بعد از مصاحبه متون فقه به اطاق دیگری میروید که در آن باید از ÷س سوالات درس مدنی و آیین دادرسی مدنی و تجارت بربیایید

این مصاحبه هم بسیار سادست.45 نمره از 100 نمره ی آزمون قضاوت به این مصاحبه اختصاص دارد.

برای تجارت یک سوال معمولا از اصول اسناد تجاری(استقلال امضاها - تجریدی بودن و...) میپرسند

برای مدنی هم معمولا 2 سوال مپرسند که یکی اش معمولا از عقد و دیگری از هبه و عاریه و ودیعه و... است

برای آیین دادرسی مدنی هم 2 سوال معمولا میپرسند و یک سوال هم عموما از اجرای احکام میپرسند که با این وجود مطالعه قانون اجرای احکام توصیه میشود

3.مصاحبه دروس کیفری:

بعد از اتمام مصاحبه دوم باید به اطاق سوم بروید برای مصاحبه دروس کیفری

این مصاحبه شامل دروس جزای عمومی و جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری میباشد

برای جزای عمومی مطالعه متن قانون کفایت میکند اما برای جزای اختصاصی مطالعه ی جلد دوم کتاب جناب دکتر میرمحمد صادقی(جرایم علیه اموال) اکیدا توصیه میشود

برای کیفری هم مطالعه قانون جدید اکیدا توصیه میشود

مصاحبه کیفری هم 45 امتیاز دارد

با کسب مجموع 60 امتیاز از100 امتیاز میتوانید در مصاحبه قبول شویدو به مرحله ی گزینش راه پیدا کنید...