تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟
در این وب
در كل اینترنت

سری کامل تمامی آرا وحدت رویه کیفری.حقوقی.تجارتی و.... به صورت یکجا

کد فایل و موضوع رای وحدت رویه و ناشر اولیه فایل ها

تعداد

لینک مستقیم

لینک کمکی

(کد9000)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

۱۴۸ 


لینک دانلود

(کد9001)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

۱۳۹ 


لینک دانلود

(کد9002)تجارتی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

۲۰ 


لینک دانلود

 (کد9003)قانون کاربردی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 ۷


لینک دانلود 

(کد9004) مچموعه آرای کلیدی(( با تشکر فراوان از کانون وکلای دادگستری))

 ۴۶


لینک دانلود 

(کد9005) آرای سال85الی90((با سپاس از آقای امیر علی جلیلی))

۲۵ 


لینک  دانلود

برای ادامه آرا کلیدی و مهم به پایین بروید
مهمترین و برجسته ترین  آرا وحدت رویه به ترتیب به صورت لینک انفرادی برای عزیزان قرار داده شده است.به ترتیب جدیدترین آرا وحدت رویه در آخر جدول قرار خواهد گرفت تا عزیزان در اولین فرصت فایل را دریافت نمایند...

کد فایل و موضوع رای وحدت رویه و ناشر اولیه فایل ها

چکیده موضوع رای وحدت رویه

لینک اصلی

لینک کمکی

(کد9010)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه ش 697- 24/11/85 درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده‏ ق تعیین تكلیف اراضی اختلافی


لینک دانلود 

(کد9011)اداری ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری - حق الزحمه دستیاری پزشكی


 لینک دانلود

(کد9012)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 685مورخ 23/12/1384 در خصوص تخریب منابع طبیعی و ومحیط زیست


لینک دانلود 

(کد9013) کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 686مورخ 5/2/1385 در خصوص تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب


 لینک دانلود

(کد9014)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 687مورخ 21/3/1385 در خصوص رسیدگی به جرائم اطفال


لینک دانلود 

(کد9015)تجارتی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك


لینک دانلود 

(کد9016)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 689مورخ 20/4/1385 در خصوص صلاحیت دادگاهها در امور کیفری


 لینک دانلود

  (کد9017)کیفری ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 3/5/1385هیأت عمومی دیوان عالی كشور


لینک دانلود 

 (کد9018)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 691-11/7/1385 دیوان عالی كشوردر خصوص تعیین دیه جداگانه برای شکستن هر استخوان


لینک دانلود 

(کد9019) اداری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 692-18/7/1385 دیوان عالی كشوردرخصوص لزوم اخذ پروانه از وزارت بهداشت


لینک دانلود 

(کد9020)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 693-9/8/1385 دیوان عالی كشوردر خصوص موضوعات قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی


لینک دانلود 

(کد9021) کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 694 مورخ 21/9/1385 در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان


 لینک دانلود

(کد9022) کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 695 -7/9/1385 دیوان عالی كشوردرخصوص موارد مشمول ماده 270 ق.آ.د.ک


لینک دانلود 

(کد9023) کیفری ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 696- 13/10/85 در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان


لینک دانلود 

(کد9024) کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره698 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دیوانعالی كشور به رسیدگی به جرائم موضوع ماده612 قانون مجازات اسلامی 


 لینک دانلود

  (کد9025)اداری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 699 درخصوص قابل اعتراض بودن آراء كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری


 لینک دانلود

 (کد9026) کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 700 درخصوص نحوة نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش


لینک دانلود

(کد9027)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی


لینک دانلود 

 (کد9028)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 703 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احكام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب


لینک دانلود 

 (کد9029) کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 704 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور


 لینک دانلود

(کد9030)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره705 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی مطالبه مهریه

 

لینک دانلود 

 (کد9031)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رای وحدت رویه شماره۷۰۶ مورخ 1-8-1386دیوانعالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود


 لینک دانلود

 (کد9032)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور


 لینک دانلود

 (کد9033)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 653 هیئت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص سازمان دادسرا


لینک دانلود 

(کد9034)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیات عمومی دیوان عالی كشور دائر به اینكه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست


 لینک دانلود

(کد9035) کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان


لینک دانلود 

(کد9036)حقوقی ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 665مورخ18/1/1383 در خصوص تعیین تکلیف اراضی اختلافی


لینک دانلود 

(کد9037)حقوقی ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 666مورخ 19/3/1383 در خصوص بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی


لینک دانلود 

(کد9038)کیفری ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی درصلاحیت رسیدگی به جرائم


لینک دانلود 

(کد9039)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 668مورخ 14/7/1383 در خصوص تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 


لینک دانلود 

 (کد9040)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل


 لینک دانلود

(کد9041)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی)) 

رأی وحدت رویه شماره 670 مورخ10/9/1383 در خصوص اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


 لینک دانلود

 (کد9042)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 671مورخ 17/9/1383 در خصوص الغای قرارتعلیق اجرای مجازات جرم در صورت ارتکاب جرم جدید 


لینک دانلود 

(کد9043)حقوقی ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص خلع ید


لینک دانلود 

 (کد9044)کیفری ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 673مورخ6/11/1383 در خصوص مواد 296و614 قانون مجازات اسلامی


لینک دانلود 

(کد9045)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره674 مورخ 30/1/1384 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی در شعبات تشخیص دیوانعالی كشور


لینک دانلود 

(کد9046)اداری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 675 مورخ 13/2/1384 در خصوص تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


 لینک دانلود

 (کد9047)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 676مورخ 10/3/1384 در خصوص ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به قاچاق مواد مخدر


لینک دانلود 

 (کد9048)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 677مورخ14/4/1384 در خصوص مجازاتهای بازدارنده


 لینک دانلود

  (کد9049)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ هیات عمومی دیوان عالی كشور راجع به مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی

 

 لینک دانلود

  (کد9050)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 679 ـ 18/5/1384 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به تفویض اختیار ضبط وثیقه و وجه‌الكفاله به دادستان عمومی و انقلاب


 لینک دانلود

 (کد9051)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 680مورخ25/5 /1384 در خصوص مواد 206و207 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی


لینک دانلود 

(کد9052)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 68۱مورخ 26/7/1384در خصوص قانون ملی شدن جنگلهای کشور


لینک دانلود 

 (کد9053)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 682مورخ6/10/1384 در خصوص بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 


لینک دانلود

 (کد9054)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 683مورخ 13/10/1384 در خصوص ماده 376 قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین ارش


لینک دانلود 

  (کد9055)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 684 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص بزه قاچاق 


لینک دانلود 

 (کد9056)اداری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی  


لینک دانلود 

 (کد9057)کیفری((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رای شماره 659 دیوان عالی كشور در خصوص ماده 173 ق.آ.د.ك 


لینک دانلود 

(کد9058)کیفری ((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

 رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

 

لینک دانلود 

(کد9059)حقوقی((مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی))

رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست.


 لینک دانلود

 (کد9060)نظریه مشورتی

- انحصار پیگرد قضایی به مباشر، شریك و معاون


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9061)نظریه مشورتی

- صالح نبودن شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اسناد تنظیم شده در خارج كشور 


به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9062)نظریه مشورتی 

- تعیین عاقله و فرض پرداخت دیه از بیت‌المال 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9063)نظریه مشورتی 

- لزوم اقامه دعوای رشد به طرفین دادستان برای بالغین زیر 18 سال 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9064)نظریه مشورتی 

- خوانده در دعاوی مربوط به اجرای طرح كمربندی 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

  (کد9065)نظریه مشورتی

- متوقف نبودن شكایت علیه ورثه كارفرما، به ارائه گواهی حصر وراثت 


به روی موضوع نظریه کلیک کنید 

 (کد9066)نظریه مشورتی

- شمول قانون كار نسبت به كاركنان شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب غیرمشمول  


به روی موضوع نظریه کلیک کنید 

 (کد9067)نظریه مشورتی 

- عدم شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی نسبت به هزینه‌های اجرایی 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9068)نظریه مشورتی

- منع بازداشت عاقله 


به روی موضوع نظریه کلیک کنید 

 (کد9069)نظریه مشورتی

- عدم لزوم ذكر مشخصات اقلام در دعوای استرداد جهیزیه با توجه به تقویم خواسته 


به روی موضوع نظریه کلیک کنید 

 (کد9070)نظریه مشورتی

- مالی بودن دعوای مطالبه نفقه و غیرمالی بودن دعوای تعیین نفقه 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9071)نظریه مشورتی

- قانونی نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آینده 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9072)نظریه مشورتی 

- محدود بودن مهلت پرداخت وجوه توسط شهرداری به پایان سال بعد از صدور حكم قطعی 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9073)نظریه مشورتی 

- الزامی نبودن تقدیم دادخواست برای ابطال اسناد مالكیت پس از ابطال رای  


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9074)نظریه مشورتی

- بی‌اثر بودن عدول وكیل از استعفای سابق 


به روی موضوع نظریه کلیک کنید 

 (کد9075)نظریه مشورتی

- ممنوع بودن مهر و موم مال غیرمنقول دارای متصرف 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9076)نظریه مشورتی 

- الزامی نبودن اخذ تامین برای آزادی زندانی بیمار 


 به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 (کد9077)نظرات مشورتی1((با تشکر از وبلاگ تخصصی حقوق))

بخش اول نظرات مشورتی به صورت تحلیلی و سوال و جواب


لینک دانلود 

 (کد9078)نظرات مشورتی2((با تشکر از وبلاگ تخصصی حقوق))

بخش دوم نظرات مشورتی به صورت تحلیلی و سوال و جواب


لینک دانلود 

 (کد9079)نظریات مشورتی اداره حقوقی((کاری از محمد رضا متین فر)

مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور به انضمام نظریات مشورتی اداره حقوقی

 

 لینک دانلود

 (کد9080)نظریات حقوقی جدید

این جزوه حاوی 36 نظریه حقوقی جدیدی است که شهریور ماه 1392 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شده است

 

 لینک دانلود


منبع : قانون یار بهنام اسدیطبقه بندی: رای وحدت رویه،
برچسب ها: قانون، رای، وحدت رویه، نظریه، نظریه مشورتی،
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
آراء وحدت رویه

آرا وحدت رویه

تعداد

ناشر اولیه این فایل

دریافت کلیه آرا

حقوقی

۱۴۸

مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

۱۳۹

مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی

لینک دانلود

تجارتی

۲۰

مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی

لینک دانلود

قانون کاربردی

۷

مدیر وب قانون یار:بهنام اسدی

لینک دانلود

 

رای وحدت رویه

موضوع

ناشر اولیه این فایل

دریافت

حقوقی

رأی وحدت رویه ش 697- 24/11/85 درخصوص صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده‏ ق تعیین تكلیف اراضی اختلافی

بهنام اسدی

لینک دانلود

اداری

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری - حق الزحمه دستیاری پزشكی

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 685مورخ 23/12/1384 در خصوص تخریب منابع طبیعی و ومحیط زیست

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 686مورخ 5/2/1385 در خصوص تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 687مورخ 21/3/1385 در خصوص رسیدگی به جرائم اطفال

بهنام اسدی

لینک دانلود

تجارتی

رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 689مورخ 20/4/1385 در خصوص صلاحیت دادگاهها در امور کیفری

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 3/5/1385هیأت عمومی دیوان عالی كشور

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 691-11/7/1385 دیوان عالی كشوردر خصوص تعیین دیه جداگانه برای شکستن هر استخوان

بهنام اسدی

لینک دانلود

اداری

رأی وحدت رویه شماره 692-18/7/1385 دیوان عالی كشوردرخصوص لزوم اخذ پروانه از وزارت بهداشت

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 693-9/8/1385 دیوان عالی كشوردر خصوص موضوعات قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 694 مورخ 21/9/1385 در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 695 -7/9/1385 دیوان عالی كشوردرخصوص موارد مشمول ماده 270 ق.آ.د.ک

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 696- 13/10/85 در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره698 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دیوانعالی كشور به رسیدگی به جرائم موضوع ماده612 قانون مجازات اسلامی

بهنام اسدی

لینک دانلود

اداری

رأی وحدت رویه شماره 699 درخصوص قابل اعتراض بودن آراء كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 700 درخصوص نحوة نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 702 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 703 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احكام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 704 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره705 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی مطالبه مهریه

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رای وحدت رویه شماره۷۰۶ مورخ 1-8-1386دیوانعالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی یک نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 653 هیئت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص سازمان دادسرا

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیات عمومی دیوان عالی كشور دائر به اینكه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 665مورخ18/1/1383 در خصوص تعیین تکلیف اراضی اختلافی

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 666مورخ 19/3/1383 در خصوص بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی درصلاحیت رسیدگی به جرائم

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 668مورخ 14/7/1383 در خصوص تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 670 مورخ10/9/1383 در خصوص اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 671مورخ 17/9/1383 در خصوص الغای قرارتعلیق اجرای مجازات جرم در صورت ارتکاب جرم جدید

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی كشور درخصوص خلع ید

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 673مورخ6/11/1383 در خصوص مواد 296و614 قانون مجازات اسلامی

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره674 مورخ 30/1/1384 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی در شعبات تشخیص دیوانعالی كشور

بهنام اسدی

لینک دانلود

اداری

رأی وحدت رویه شماره 675 مورخ 13/2/1384 در خصوص تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 676مورخ 10/3/1384 در خصوص ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به قاچاق مواد مخدر

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 677مورخ14/4/1384 در خصوص مجازاتهای بازدارنده

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ هیات عمومی دیوان عالی كشور راجع به مرور زمان بر جرایم و تخلفات ارزی

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 679 ـ 18/5/1384 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به تفویض اختیار ضبط وثیقه و وجه‌الكفاله به دادستان عمومی و انقلاب

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 680مورخ25/5 /1384 در خصوص مواد 206و207 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 68۱مورخ 26/7/1384در خصوص قانون ملی شدن جنگلهای کشور

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 682مورخ6/10/1384 در خصوص بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 683مورخ 13/10/1384 در خصوص ماده 376 قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین ارش

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 684 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص بزه قاچاق

بهنام اسدی

لینک دانلود

اداری

رأی وحدت رویه شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رای شماره 659 دیوان عالی كشور در خصوص ماده 173 ق.آ.د.ك

بهنام اسدی

لینک دانلود

کیفری

رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

بهنام اسدی

لینک دانلود

حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست.

بهنام اسدی

لینک دانلود

نظریه مشورتی

- انحصار پیگرد قضایی به مباشر، شریك و معاون

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- صالح نبودن شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اسناد تنظیم شده در خارج كشور

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- تعیین عاقله و فرض پرداخت دیه از بیت‌المال

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- لزوم اقامه دعوای رشد به طرفین دادستان برای بالغین زیر 18 سال

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- خوانده در دعاوی مربوط به اجرای طرح كمربندی

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- متوقف نبودن شكایت علیه ورثه كارفرما، به ارائه گواهی حصر وراثت

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- شمول قانون كار نسبت به كاركنان شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب غیرمشمول

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- عدم شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی نسبت به هزینه‌های اجرایی

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- منع بازداشت عاقله

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- عدم لزوم ذكر مشخصات اقلام در دعوای استرداد جهیزیه با توجه به تقویم خواسته

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- مالی بودن دعوای مطالبه نفقه و غیرمالی بودن دعوای تعیین نفقه

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- قانونی نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آینده

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- محدود بودن مهلت پرداخت وجوه توسط شهرداری به پایان سال بعد از صدور حكم قطعی

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- الزامی نبودن تقدیم دادخواست برای ابطال اسناد مالكیت پس از ابطال رای

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- بی‌اثر بودن عدول وكیل از استعفای سابق

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

نظریه مشورتی

- ممنوع بودن مهر و موم مال غیرمنقول دارای متصرف

--------

به روی موضوع نظریه کلیک کنید

 

منبع: قانون یار بهنام اسدی
طبقه بندی: رای وحدت رویه،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 05:12 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

دانلود کلیه آرای وحدت رویه حقوقی و کیفری تا سال 1388:

آرای وحدت رویه حقوقی (فایل فشرده)

آرای وحدت رویه كیفری (فایل فشرده)

منبع : تخصصی حقوق خصوصی وبیمهطبقه بندی: رای وحدت رویه،
[ شنبه 31 فروردین 1392 ] [ 04:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

مجموعه از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 670

رأی وحدت رویه شماره 671
رای وحدت رویه شماره 672
رأی وحدت رویه شماره 673
رأی وحدت رویه شماره 674
رأی وحدت رویه شماره 675
رأی وحدت رویه شماره 676
رأی وحدت رویه شماره 677
رأی وحدت رویه شماره 678
رأی وحدت رویه شماره 679
رأی وحدت رویه شماره 680
رأی وحدت رویه شماره 681
رأی وحدت رویه شماره 682
رأی وحدت رویه شماره 683
رأی وحدت رویه شماره 684
رأی وحدت رویه شماره 685
رأی وحدت رویه شماره 686
رأی وحدت رویه شماره 687
رأی وحدت رویه شماره 688
رأی وحدت رویه شماره 689
رأی وحدت رویه شماره 690
رأی وحدت رویه شماره 692
رأی وحدت رویه شماره 693
رأی وحدت رویه  شماره 694
رأی وحدت رویه شماره 695
رأی وحدت رویه شماره 696
رأی وحدت رویه شماره 697
رأی وحدت رویه شماره 698
رأی وحدت رویه شماره 699
رأی وحدت رویه شماره 700
رأی وحدت رویه شماره 702
رأی وحدت رویه شماره 703
رأی وحدت رویه شماره 704
رأی وحدت رویه شماره 705
رأی وحدت رویه شماره 706
رای وحدت رویه  شماره 707
رأی وحدت رویه شماره 708
رأی وحدت رویه شمارة 709
رأی وحدت رویه شماره 710
رأی وحدت رویه شماره 713
رأی وحدت رویه شماره 714
رأی وحدت رویه شماره 715

رأی وحدت رویه شماره 716

=====================================

اضافه شد درسرور persiangig

رای وحدت رویه شمارۀ 719

رای وحدت رویه شماره ۷۲۰

رای وحدت رویه شماره ۷۲۲

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


سرور persiangig
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif
============================================

آرای وحدت رویه قوانین و مقررات کشور ورژن جدید

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gifhttp://s1.picofile.com/file/7564689137/Mozill.gif

منبع : میهن بلاگ
طبقه بندی: رای وحدت رویه،
[ پنجشنبه 29 فروردین 1392 ] [ 08:46 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

 • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
 • مدرسه وکالت و تجارت

  * نام و نام خانوادگی :
  آدرس وب سایت :
  * آدرس ایمیل:
  سن :
  شهر :
  تلفن :
  آدرس :
  نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
  نحوه آشنایی شما با ما:
  موضوع پیام:
  *پیام:

  فرم تماس از پارس تولز