تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟
در این وب
در كل اینترنت

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهركهای صنعتی


وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری
وزیران عضو كمیسیون لوایح در جلسه مورخ 13/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و در اجرای ماده (12) قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهرك‌های صنعتی ـ مصوب 1387ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهركهای صنعتی
ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در مفاهیم مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ـ شركت: شركت شهرك‌های صنعتی استان
ب ـ قانون: قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهرك‌های صنعتی ـ مصوب 1387
پ ـ شهرك و ناحیه صنعتی: شهرك‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (1) قانون
ت ـ مالك: طرف قرارداد با شركت كه عرصه تخصیصی با رعایت ماده (10) قانون به مالكیت وی درآمده است.
ث ـ استفاده‌كننده (متصرف قانونی): طرف قرارداد با شركت كه تنها حق بهره‌برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا باشد.
ج ـ قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امكانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرك و ناحیه صنعتی كه بین شركت و طرف قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مطابق متن قرارداد نمونه مصوب مجمع عمومی شركت منعقد می‌گردد.
چ ـ حق بهره‌برداری: حق استفاده از امكانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرك و ناحیه صنعتی كه طرف قرارداد بر اساس مقررات مربوط از آن بهره‌مند می‌شود.
ح ـ شركت خدماتی: شركت موضوع ماده (5) قانون
خ ـ قسمت‌های اختصاصی: قسمت‌هایی از شهرك و ناحیه صنعتی كه دارای حدود اربعه معین و مشخص بوده و بر اساس اسناد مالكیت به مالك اختصاص یافته است و یا برابر قرارداد منعقد شده، برای استفاده اختصاصی متصرف قانونی واگذار شده است و جزء قسمت مشترك محسوب نمی‌شود.
ماده 2ـ قسمت‌های مشترك شهرك‌ها و نواحی صنعتی عبارتند از:
الف ـ تمام عرصه‌های شهرك و ناحیه صنعتی به غیر از سطوح قسمت‌های اختصاصی.
ب ـ تأسیسات قسمت‌های مشترك از قبیل چاه آب، پمپ آب و شبكه‌های آبرسانی و توزیع آب، منبع آب، شبكه گازرسانی، شبكه مخابرات، شبكه جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه‌خانه فاضلاب، شبكه برق‌رسانی و شبكه روشنایی و حق‌الامتیازهای مربوط.
پ ـ سردر ورودی، اتاق نگهبانی، ساختمان آتش‌نشانی، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب، ساختمان‌های اداری و جنبی حسب مورد.
ت ـ فضای سبز، شبكه معابر، راه‌های دسترسی و متعلقات آنها.
ث ـ مكان‌های خاص شهرك‌ها و نواحی صنعتی از قبیل محل دفن و تخلیه زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی.
تبصره ـ ماشین‌آلات مربوط به آتش‌نشانی، بهداری و آبیاری فضای سبز و نظایر آنها به قسمت‌های اختصاصی تعلق ندارد و مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آنها با شركت خدماتی است.
ماده3ـ شركت موظف است پس از اخذ سند تفكیكی شهرك و ناحیه صنعتی و احراز شرایط انتقال مالكیت، مالك را برای تنظیم سند مالكیت مجزا به دفاتر اسناد رسمی معرفی نماید.
تبصره ـ در مورد اراضی وقفی در شهرك‌ها و نواحی صنعتی با رعایت قوانین مربوط صرفاً انتقال حق بهره‌برداری مجاز خواهد بود.
ماده 4ـ در صورتی كه در اثر ساخت و ساز غیرمجاز مالك یا متصرف قانونی، قسمتی از مشاعات از بین رفته و یا تخریب گردد، متخلف موظف است از طریق توافق نسبت به جبران خسارت وارد شده و اعاده وضع به حال سابق اقدام كند. در صورت عدم توافق، جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق مطابق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
ماده5 ـ در صورتی كه بیش از پنجاه درصد (50%) زمین‌های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرك و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرك صنعتی به پانزده واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به هشت واحد برسد، شركت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشكیل شركت خدماتی اقدام و اداره امور شهرك و ناحیه صنعتی را به این شركت واگذار می‌نماید.
تبصره ـ تا قبل از تشكیل شركت خدماتی، اداره امور شهرك و ناحیه صنعتی توسط شركت صورت می‌گیرد.
ماده6 ـ شركت خدماتی در رابطه با تمامی كاركنانی كه قراردادشان با شركت قطعیت یافته است، قائم‌مقام تعهدات و حقوق شركت خواهد بود. شركت موظف است تا زمان انتقال به شركت خدماتی نسبت به انجام تعهدات خود از جمله پرداخت حقوق، مزایا و سنوات اقدام نماید.
ماده7ـ شركت‌ها می‌توانند حداكثر دو ماه هزینه‌های شركت خدماتی را پرداخته و پس از تشكیل شركت خدماتی منطبق با اساسنامه شركت از هزینه‌های مشترك قابل پرداخت توسط شركت كسر نمایند.
ماده8 ـ تمامی واحدها موظف به پرداخت هزینه‌های مشترك به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ هزینه‌های لازم برای حفظ، نگهداری و بهره‌برداری قسمت‌های مشترك مذكور در ماده (2)
ب ـ هزینه‌های اداری.
ماده9ـ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شركت خدماتی در مورد میزان هزینه‌های مشترك و سایر هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون برای مالك و متصرف قانونی لازم‌الاجرا است.
ماده10ـ هر زمان كه هر یك از تأسیسات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (2) تكمیل و به بهره‌برداری می‌رسند، طی صورت‌جلسه‌ای به شركت خدماتی تحویل می‌گردند. تا تاریخ تحویل تأسیسات، كلیه درآمدها و هزینه‌های مربوط، متعلق به شركت و پس از آن تاریخ، درآمدها و هزینه نگهداری تأسیسات به عهده شركت خدماتی خواهد بود.
ماده11ـ تأسیسات و دارایی‌های ایجاد شده از محل طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ایپس از تكمیل توسط شركت و تحویل به شركت خدماتی، برای تعیین تكلیف از حساب‌های طرح تملك و حساب‌های داخلی شركت بر اساس دستورالعمل مالی خارج می‌شود.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه انتقال دارایی‌ها و تعهدات و تأسیسات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 12ـ شركت موظف است یك نسخه از اسناد و مدارك و نقشه‌های فنی موجود مرتبط با تأسیسات و اداره امور شهرك و ناحیه صنعتی را در اختیار شركت خدماتی قرار دهد.
این تصویب‌نامه در تاریخ12/9/1390 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌ جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

کد; 312
گروه: قوه مجریهطبقه بندی: ایین نامه،
[ شنبه 5 اسفند 1391 ] [ 06:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
[ دوشنبه 16 بهمن 1391 ] [ 02:59 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

 • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
 • مدرسه وکالت و تجارت

  * نام و نام خانوادگی :
  آدرس وب سایت :
  * آدرس ایمیل:
  سن :
  شهر :
  تلفن :
  آدرس :
  نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
  نحوه آشنایی شما با ما:
  موضوع پیام:
  *پیام:

  فرم تماس از پارس تولز