(این منابع با تحقیق زیاد با در نظر گرفتن تمام جوانب و منابع روز تهیه شده است)

1.حقوق مدنی:

منبع:

1.قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان

2.جزوه مدنی دکتر شهبازی

3.کتاب مختصر حقوق مدنی محمد مهدی توکلی

4.کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر صفایی 

5.کتاب مسئولیت مدنی تالیف دکتر صفایی و دکتر رحیمی

 قانون فرعی:

1.قانون روابط موجر و مستاجر سال های 56 و 76 (دانلود جزوه خلاصه)

2.قانون مسولیت مدنی

3.قانون اوقاف و امور خیریه

4.قانون تملک آپارتمان ها 

کتاب تست:

 کتاب تست مدنی طبقه بندی شده دکتر میترا ضرابی(انتشارات مجد) + کتاب تست دکتر محمد حسین شهبازی

 

2.آیین دادرسی مدنی:

منبع:

1.قانون آیین دادرسی مدنی

2.کتاب های بنیادین دکتر عبداله شمس + (در صورت چاپ کتاب منحصر به فرد اینجانب تا اوایل فروردین، نیاز به هیچ کتابی در این درس نخواهید داشت،لازم به ذکر است که این کتاب بصورت تدریس مبحثی و عنوان بسیاری از مواد بصورت نموداری و نیز ذکر نکات تمام مواد در ذیل آنهاست)

 

قانون فرعی:

1.قانون حمایت خانواده

2.قانون اجرای احکام مدنی

3.قانون شورای حل اختلاف

4.قانون دیوان عدالت اداری

 

کتاب تست:

کتاب تست آیین دادرسی مدنی طبقه بندی شده آقای ابهری(انتشارات مجد) + کتاب تست امیر کمالوند

 

3.حقوق تجارت

منبع:

1.قانون تجارت

2.کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان (در صورت تمایل میتوانیدجزوه خلاصه کتب دکتر اسکینی یا جزوه استاد قربانی را برای رفع اشکال خود مطالعه بفرمایید که البته ضروری نیستند)

3.کتاب تجارت 3 دکتر کورش کاویانی

*قانون تجارت به احتمال زیاد برای آزمون وکالت 95 تغییر نمیکند

قانون فرعی:

 1.قانون صدور چک

 2.قانون تصفیه امور ورشکستگی

کتاب تست:

کتاب تست تجارت طبقه بندی شده رضا شکری انتشارات مجد

 

4.آیین دادرسی کیفری:

منبع:

1.قانون آیین دادرسی کیفری

2.کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی

3.کتاب دو جلدی آیین دادرسی کیفری ایشان

 

قانون فرعی:

قانون تشکیل (مواد نسخ نشده)

کتاب تست:

برای این درس تست پیشنهاد نمیشود و اکیدا توصیه میشود متن قانون را مکرر بخوانید

 

5.حقوق جزا

منبع:

1.قانون مجازات اسلامی مصوب 92( و بخش تعزیرات قانون مجازات مصوب 75)

2.کتاب های حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی(3جلد)

قانون فرعی:

1.قانون تشدید مجازات مرتکبین اخلاس ارتشا و کلاهبرداری

2.قانون جرایم رایانه ای

کتاب تست:

بنظر اینجانب برای این درس تست کار نکنید که موجب تشویش ذهن شما در جلسه آزمون خواهد شد

 

6.اصول فقه

منبع:

کتاب اصول فقه دانشگاهی استاد محمدرضا شبخیز + جزوه اصول فقه دکتر شهبازی(دانلود کنید)

کتاب تست:

کتاب تست اصول فقه دکتر شهبازی یا کتاب تست اصول فقه دکتر باقری راد