سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
هموطنان عزیز ، جهت طرح سوالات (حقوقی، کیفری، خانواده،ثبتی،بانکی،تجاری، امور حسبی و...) می توانند علاوه بر تماس با  ایمیل ذکر شده با ذکر مشخصات خود  از بخش نظرات این پست استفاده نموده و در صورت تمایل به محرمانه بودن پرسش،  با فعال نمودن گزینه خصوصی و اعلام نحوه دریافت پاسخ خود ، سوال خود را مطرح نمایند.

این پست مخصوص سوالات حقوقی است ،از دوستان عزیز تقاضا دارم لطفا نظرات خود را (غیر از سوالات حقوقی) در سایر پست ها قرار دهید . در غیر اینصورت  از انتشار آن معذور خواهم بود.


طبقه بندی: سامانه پاسخگوئی به سوالات حقوقی،
برچسب ها: مشاوره حقوقی، مشاوره، سوال حقوقی، وکیل، حقوقی کیفری ثبتی بانکی خانواده امورحسبی تجاری،
[ چهارشنبه 19 آذر 1393 ] [ 07:46 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

قوانین حقوقی را بیاموزیم

گاهی ثمرة درمان بیماران، خلاف انتظار درمان گر، به بحرانی تاًسف بار ختم می شود. بیمار از درمان ناراضی می شود و برای دادخواهی به ارگان های قانونی مراجعه می کند. همگی با نمونه هائی از آن آشنائی داریم. به نمونه های دیگری از این پدیدة درد سر آفرین توجه فرمائید


دکتر آیرج کی پور
1
* دندان‌پزشكی در یك درمانگاه،  دندان 8  پائین سمت راست بیماری را می‌كشد.  پس از مدتی،  بیمار با اعتراض بر می‌گردد و ادعا می‌كند: دندان‌پزشك تاج دندان 7  سمت راست پائین را شكسته و به ریشة آن آسیب رسانده است .دندان‌پزشك با این تصور که بیمة مسئولیت مدنی دارد و مشکلی برایش پیش نمی آید، خطای خود را می‌پذیرد و پرداخت ریالی خسارت وارده را به عهده می گیرد.
 با این كه دندان هنوز كشیده نشده بود، چون از نظر كمیسیون كارشناسی این دندان از بین رفته تلقی می‌شد خسارتِ وارده معادل دیة یك دندان خلفی ( 5/2 % دیة كامل یك مرد ) تعیین گردید.
دندان‌پزشك در مقام دفاع می بایست با داشتن و ارائة مدارك پزشكی از قبیل رادیوگرافی اولیه، مطالب پروندة پزشكی و طرح درمان، اقدام می كرد. بدیهی است در این مورد مشخص چون كارشناسان دندان‌پزشك را مقصر تشخیص داده اند، داشتن رضایت نامه و اخذ برائت نامه در رفع یا توجیه مسئولیت مؤثر نمی باشد. دندان پزشک چون از ابتدا تامین خسارت وارده را پذیرفته است در استفاده از بیمه دچار مشکل خواهد شد.

2
* جوانی 15 ساله كه خانواده‌اش نسبت به آبسة دندانی‌اش كم توجهی نشان داده بود، با افزایش عفونت ناشی از فعالیت‌های خطرناك باكتری‌های بی هوازی، به سرعت حالش به وخامت گرائیده و دچار آبسة عمقی گردن می‌شود. بیمار را به بخش اورژانس بیمارستان می‌رسانند و توسط جراح فك و صورت، عمل جراحی انجام می‌شود. متاسفانه به علت تاًخیر در رساندن بیمار به بیمارستان، با گسترش فوق العادة عفونت، علائمی از بروز قانقاریا و ... در منطقة حیاتی گردن و میان سینه، حال بیمار به وخامت می‌گراید و پس از 4 روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه، پیش از آن كه عمل جراحی دیگری بر رویش انجام شود،  در اثر سپتی سمی می‌میرد.
خانوادة بیمار جوان، پزشكان و كادر بیمارستانی را به كوتاهی در انجام وظیفه متهم كرده و مرگ بیمار خود را ناشی از اعمال آنان معرفی و شكایت می‌كنند. 
كمیسیون كارشناسی پس از بررسی پرونده و اعمال جراح و كادر بیمارستانی، مشخصات بیماری و چگونگی گسترش و سرنوشت چنین فرایندی، شكایت خانوادة بیمار را نادرست ارزیابی كرد و اعلام نمود: دندان‌پزشك درمان گر و كادر پزشكی همراهش مرتكب قصور پزشكی نشده اند.

3
* بیماری از دندان‌پزشك خود شكایت می‌كند و مدعی می‌شود دندان‌پزشك به نادرست كلیة دندان‌های باقی ماندة وی را كشیده است و با این كار موجب بی دندانی كامل،  اختلال در جویدن غذا و تغییر شكل ظاهری وی شده است.
 كمیسیون كارشناسی به بررسی داده‌های موجود زیر پرداخت:  1) رادیوگرافی تشخیصی 2) پروندة پزشكی و طرح درمان 3) امضای بیمار در پای پرونده و طرح درمان 4) این تشخیص كه آیا دندان‌های باقیمانده ارزش عضوی داشته و كشیدن آن‌ها اندیكاسیون داشته است یا خیر . 
كمیسیون كارشناسی روش اتخاذ شده برای تشخیص، رضایت بیمار و نحوة درمان بیمار را  علمی و اصولی تشخیص داد وكار دندان‌پزشك را قصور پزشكی ندانست.

 
سایت دکتر آیرج کی پور, دندان پزشک, نویسنده

این ها نمونه هائی بود از شكایت هرروزة مراجعه كنندگان به درمانگاه ها و مطب های دندان پزشکان. آگاهی از مسائل حقوقی و قوانین جاری بر دانشگاه های علوم پزشكی و درمانگاه ها و مطب ها می تواند به دانشجویان و فارغ التحصیلان كمك كند نوع رابطة خود را با دنیای پیرامون، بر اساس ضوابط و مقررات حقوقی تدوین كنند و از دردسر و مشكلاتی كه به ناچار روی خواهد داد، بگریزند.
دانشگاه ضوابط و مقرراتی دارد كه دسترسی به آن دشوار نیست ولی قوانین بیرون دانشگاه، از مقررات دوران طرح گرفته تا مطب داری و كار در درمانگاه ها پیچیده تر و دسترسی به آن دشوارتر است. دندان‌پزشك، چه زمانی كه می خواهد مطبی را افتتاح كند و چه وقتی كه بر اساس قراردادی معین می خواهد در یك درمانگاه كار كند و یا دستیاری استخدام كند و یا مسؤول فنی کلینیکی شود، باید بداند كه سرنوشت كاری اش با ضوابط و مقرراتی گره خورده است و چه بخواهد و چه نخواهد ملزم به رعایت آن است و جهل به قانون موجب تبرئه نمی شود.
آگاهی به قانون ها و آئین نامه ها فقط برای پاسخ گوئی به دادگاه نیست . از همان گام اول، اگر فعالیت شغلی و صنفی بر اساس مقررات حقوقی تنظیم شود، می توان از تنش های نا گزیر یك زندگی فعال اجتماعی به خصوص از نوع حرفة دندان‌پزشكی كه هر روز چندین بار خطر جدی تهدید آمیز وارد محل كار شان می شود، گریخت.
همکاران حقوق دان ما خوب می دانند که امکان صدور رای متفاوت برای یک پدیدة مشخص و معین وجود دارد. بنابراین، از آنان تقاضا می کنیم در بارة مورد های ارائه شده نظر تخصصی و قانونی و شخصی شان را برای اطلاع رسانی به همکاران دیگر در اختیارمان قرار دهند. ما آثار همکارانمان را بدون دست کاری چاپ خواهیم کرد.
ما از همة همكاران دعوت می كنیم با شركت در این گونه بحث ها  نه تنها سطح دانش حقوقی را بالاتر ببرند و پاسخ بسیاری از پرسش های ناگفته و یا پاسخ داده نشده را بیابند و زندگی شغلی خود را بر پایة دستاورد های جدید حقوقی تنظیم كنند بلكه با انتقال تجربیات خود به دیگران و در حركت رو به جلوی سازماندهی جامعة پزشكی بر اساس آگاهی از قوانین و اجرای مسؤولانة آن، هم سنگ با دنیای رو به بهبود روابط انسان با انسان و انسان با جامعه شركت نمایند.

[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:20 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نمونه پرونده های کیفری و حقوقی

برای دانلود کلیک کنید
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:13 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

شاکی : گزارش

متهم: رجب علی

موضوع : تمرد و توهین به مأمورین

گردشکار: مأمورین مبارزه با مواد مخدر در هنگام اجرای دستور قضایی مبنی بر دستگیری دو نفر به نامهای رجبعلی و فرهاد وارد مغازه و منزل متهمین می شوند وخود را معرفی میکنند و کارت شناسایی خود را به مادر و خواهر متهمین نشان می دهند ، وارد خانه که می شوند فرهاد را در حال استعمال کریستال با مقدار غیر قابل توزینی مواد دستگیر میکنند ولی رجبعلی اجازه دستبند زدن به خود را نمی دهد و با سرو صد ا تبر زمینی را برداشته و به طرف مأمورین حمله می کند  ولی تبر زمین را از وی می گیرد واو شمشیری را به دست میگیرد و حمله می کند که آن را نیز از او میگیرند و دستگیرش می کنند ولی او دائم با فحاشی وتهدید نسبت به مأمورین مقاومت می کند البته برای دستگیری او یک تیر هوایی هم توسط مأمورین شلیک می شود واز کد 39 گشت میثم نیز توسط مرکز کمک گرفته می شود در حین بازرسی مأمورین متوجه میشوند خانم مهری پنج گرم تریاک را آهسته احتمالاً از زیر چادر روز زمین می اندازد و لگد می گند که رجبعلی آن مواد را نیز به گردن میگرد و از رخت خواب رجبعلی یک جعبه کوچک حاوی 43 عدد تریاک که بصورت دانه دانه بدون لفافه بوزن تقریبی هفتاد وپنج گرم ( با جعبه ) که مالکیت آنها رانیز به گردن میگیرد. پرونده  جهت رسیدگی به دادسرا ارسال میشود و برای رجبعلی قرار تأمین کفالت صادر می شود واز متهمین تحقیق میشود و همچنین اظهارات مأمورین شاکی نیز اخذ می شود و در پایان متصدی رسیدگی به پرونده دادیا ر شعبه 61 دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد باتوجه به جمیع اوراق  پرونده و محتویات آن اعلام ختم تحقیقات را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.       «قرار مجرمیت» سرپرستی محترم دادسرای انقلاب مشهد در خصوص اتهام آقای 1- رجبعلی متولد 1347 دارای سابقه مؤثر کیفری متأهل دائر برنگهداری 60 گرم تریاک و اعتیاد – حمل و مقاومت در مقابل مأمورین انتظامی وتهدید و توهین به ایشان 2- فرهاد متولد 1360 دارای سابقه محکومیت کیفری متأهل  دائر بر نگهداری یک سانت هروئین کریستال و اعتیاد به موادمخدر که با عنایت به گزارش مرجع انتظامی – اقرار متهمین صورتجلسه کشف و تخلیص و توزین مواد و با توجه به کشف تبر وشمشیر ازمنزل در ردیف اول و اعلام شکایت یکی از مأمورین انتظامی انتصابی محرز و مسلمم است علیهذا قرار مجرمیت نامبردگان صادر و مراتب در اجرای بند(ز) و ک ماده 13 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام میگردد. ضمناً نسبت به اتهام دیگر نامبرده ردیف اول دائر بر فروش موادمخدر وتوزیع آن ....... ایجاد مرکز فساد و تجمع معتادین ونیز در خصوص اتهام دیگر ردیف دوم دائر بر توهین به مأمورین انتظامی و مقاومت در مقابل ایشان و خرید وفروش مواد مخدر و نهایتاً نسبت به اتهام خانم مهری دائر بر اخفاء مقدار تقریبی پنج گرم تریاک ، نظر به انکار نامبردگان و عدم کفایت دلایل ابرازی بویژه عدم احراز سوء نیت متهم اخیر الذکر بزه های انتسابی غیر محرز تشخیص  و مستند به ماده فوق الذکر قرارمنع تعقیب صادر  واعلام میگردد. دادیار شعبه 61 دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد معاون دادستان وسرپرست دادسرا ی انقلاب اسلامی مشهد کیفر خواستی که براساس قرار مجرمیت فوق صادر گردیده است به شرح ذیل است:

کیفر خواست ریاست محترم دادگاههای عمومی جزایی مشهد در پرونده کلاسه 84/16035 متهم رجبعلی متولد 1347 مقیم مشهد شغل خیاط باسواد متأهل دارای سابقه محکومیت کیفری فعلاً بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل متهم است به مقاومت و حمله به مأمورین مذکور که باتوجه به گزارش مرجع انتظامی ، شکایت احد از مأمورین مربوط  به نام ستوان دوم پاسدار سید مجتبی جمعی ستاد مبارزه با مواد مخدر مشهد ، اقرار متهم به اتهامات انتسابی چه به صورت صریح و ضمنی ، کشف یک قبضه شمشیرو یک عدد تبر از منزل متهم ،و با توجه به سایر محتویات پرونده بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص داده شده مستنداً به بند 2 ماده 607 و قسمت اخیر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی برای نامبرده تقاضای مجازات می شود. از طرف دادستان عمومی انقلاب شهرستان مشهد  پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و در دادگاه نیز از متهمین بازجویی و تحقیق می شود از رجبعلی پرسیده می وشد و به او تفهیم اتهام میشود که شما متهم هستید به تمرد و حمله به مأمورین و فحاشی به آنان در حین انجام وظیفه دفاع کنید جواب می دهد من دست خودم نبود با لگد زدند و با لباس شخصی بودند که من با تبر که مال کشاورز ی بودبه آنان حمله کردم و فکر کردم آنها دزد هستند اگر لباس فرم داشتند که من این کار را نمی کردم خیلی جاها به عنوان مأمور به منزل مردم رفته اند و اعضای خانواده را زده اند و سرقت کرده اند از او می پرسند که درباره اظهارات مأموران که بیان می دارند کارت شناسائی ارائه داده اند و دستبند داشته اند و ..... جواب می دهد قبول دارم هرجور خودتان صلاح می دانید..... تا اینکه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به انشاء رأی می نماید بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام آقای رجب 37 ساله شغل خیاط اهل و ساکن مشهد دارای سابقه کیفری به موجب کیفر خواست صادره دائر بر تمرد و توهین نسبت به مأمورین در  حین انجام وظیفه موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد با عنایت به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و گزارش مأمورین و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم و اقرار صریح وضمن وی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و به استناد مواد 607 و609 قانون مجازات اسلامی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و به استناد مواد 607و609 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت حمله به مأمورین با تبر زین و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال در حق دولت بابت فحاشی به مأمورین در حین انجام وظیفه محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. از رأی فوق درخواست تجدید نظر خواهی می شود که در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مطرح می شود و متصدیان شعبه مذکور آقایان علی اصغر امیری رئیس شعبه و آقای جمالی مستشار شعبه می باشند که پس از بررسی محتویات پرونده و تهیه گزارشی از آن با توجه به محتویات پرونده پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به اصدار رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در مورد رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای رجب از رأی شماره 301/17- 5/3/84 در پرونده کلاسه 164/83 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد مبنی بر محکومیت وی به تحمل یکسال حبس تعزیری بعنوان حمله به مأمورین و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی  از جهت فحاشی به مأمورین با ملاحظه متن لایحه اعتراضیه تقدیمی و مقایسه آن با دیگر اوراق پرونده ازجمله اقاریر تجدید نظر خواه در برگهای 6-15-16 موجه نمی باشد واعتراض با هیچیک از شقوق مندرج درماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق نداشته لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه را خالی از ایراد و اشکال قضایی تشخیص و به تجویز بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رأی شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی علی اصغر امیری مستشار دادگاه جمالی  
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:08 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

خیانت در امانت

 شاکی : مهدی

متهم : محمدحسین

 موضوع : خیانت در امانت

گردشکار: شاکی در پاسگاه شکایتی مطرح می کند مبنی بر اینکه پدرش که با مادرش متارکه کرده موتور سیکلت وی ( شاکی ) را به امانت گرفته و هنوز که هنوز است آنرا بازنگردانده  براساس شکایت شاکی و برگه بازجویی از ایشان پاسگاه گزارش تهیه و به دادگاه ارسال میکند و دادگاه پروند ه را عنیناً اعاده میدهد تا دلایل و شهود شاکی مورد تحقیق قرار  گیرند و پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال شود اما پاسگاه در جواب دادگاه مکاتبه می کند که شاکی پیگیر  پرونده اش نیست و آدرس وی تغییر کرده است که النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص شکایت آقای مهدی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یکدستگاه موتور سیکلت با توجه به گزارش پاسگاه انتظامی کاظم آباد و محتویات پرونده توجهاً به اینکه شاکی از آدرس اعلامی در اخطالریه ارسالی جهت وی برای حضور در دادگاه و تحصیل ادله نقل مکان نموده است با عنایت به ؟؟ دلیل اثباتی کافی مبنی بر وقوع و انتصاب بزه مستنداً به بند الف م 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر  استان خراسان رضو ی است.  دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد ُولایتی باغداری 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

خیانت در امانت

شاکی : محمد رضا

متهم : مجید

موضوع : خیانت در امانت 

 گردشکار:  شاکی طی گزارشی اعلام می دارد که کار فرمایش از استرداد و دفترچه خروج از کشور و پاسپرت ایشان خودداری می نماید و ادعا می کند که شاکی می بایست مبلغ یک میلیون تومان بابت حق ویزا باید بپردازد تا مدارک خود را مسترد دارد و به همین دلیل متهم یک بار به درب منزل شاکی رفته و با دادو فریاد مطالبه یک میلیون وجه ادعایی خود را دارد لذا دادگاه با احضار طرفین و چند برگه جلب دادگاه بدون حضور متهم چند جلسه رسیدگی می نماید و با استماع گواهی گواهان و ..... ختمدادرسی را اعلام و اقدام به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی: رأی دادگاه در خصوص اعلام شکایت آقای محمد رضا علیه مجید ... دائر بر خیانت در امانت وتهدید آبروریزی بدین شرح که من راننده ترانزیت نامبرده بوده ام و بر اثر پیش آمدی مدت چند وقتی به سر کار نرفته ام و پس از رفع گرفتاری به سر کار برگشتم که نامبرده از قبول اینجانب خودداری نموده است و مطالبه مدارک خود را نموده {که ایشان}  ازتحویل مدرک خودداری نموده که با طرح شکایت و ارجاع آن به کلانتری از حضو ر درکلانتری امتناع ورزیده وپرونده بصورت یکطرفه به حوزه قضایی دو ارسال وبا توجه به اینکه درتاریخهای 11/6/83 و 24/9/83 جهت تفهیم اتهام واخذ توضیحات دعوت و حضور نیافته است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده : گزارش ضابطین و سایر امارات و قرائن موجود پرونده بزهکاری نامبرده را نسبت به خیانت در امانت محرز و مسلم و لذا دادگاه از جهت خیانت در امانت مستنداً به ماده ششصد و هفتاد و چهار قانون مقررات مصوب 6/3/75 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید و نسبت به تهدید و آبرو ریزی که با عنایت به تحقیقات انجام شده و عدم کفایت دلائل قرار منع تعقیب صادر و اعلام می داردو رای صادره غیابی و ظرف ده روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد. دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد طالبی  رأی فوق توسط وکیل متهم مورد دادخواهی قرار میگیرد و چنین ایراد میشود که برای تفهیم اتهام هیچ گونه ابلاغ قانونی به متهم صوت نگرفته و شاکی دلیل محکمه پسندی برای ادعای خود مطرح نکرده و شهود شهادت به رؤیت ارائه مدارک به متهم را مورد شهادت قرار نداده اند در تحقیقات انجام شده برای واخواهی و استرداد شکایت توسط شاکی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی مینماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص واخواهی آقای مجید دائر بر خیانت در امانت و غیره موضوع شکایت آقای محمد با توجه به محتویات پرونده دادنامه غیابی 937/204-29/11/83 واظهارات شاکی در جلسه دادگاه که اعلام داشته است مدارک من توسط یکی از بستگان به من رسیده است و من شکایتی از محکوم علیه مذکور ندارم دادگاه صرفنظر از اعلام گذشت شاکی  دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت محکوم علیه واخواه دادنامه غیابی مذکور صادر و اعلام می نمایدبرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست  روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:06 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

خیانت در امانت

شاکی :محمد

 متهم : جمید

موضوع : چک بلامحل

گردشکار: شکایت و اعلام جرمی از سوی آقای محمد علیه حمید طرح می شود پس از اینکه متهم حتی با صدمه حکم جلب هم برای تحقیقات در دسترسی قرار نمی گیرد لذا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام واقدام به صدور رأی  می نماید.

 بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص اتهام محمد دایر به صدور چک بلامحل به شماره های  805039  - 4/3/82  به مبلغ بیست و دو میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی و گواهی عدم ارائه بانک محال علیه و سایر محتویات پرونده بزه انتصابی محرز و مسلم بوده لذا باستناد مواد 3و7و22 قانون چک وی را به تحمل 2 سال زندان و پرداخت یک چهارم مبلغ کسر موجودی بعنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم میگردد  و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی مشهد معینی  پس از صدور چند برگ جلب بالاخره بادلالت شاکی متهم دستگیر می شود و  تفهیم اتهام  می شود  متهم اظهار می دارد قبول دارم چک رامن صادر کردم و یک ریال بدهکار نیستم و چک را بابت تنظیم سند اتومبیل که به وی فروخته ام دادم  وحاضر م به قیمت روز ماشین را بردارم و پول را بدهم. ازمتهم درخواست کفیل می شود و با معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر میشود. در اجرا ی احکام مفاد رأی به متهم ابلاغ می شود و متهم اظهار میدارد ازمفاد رأی غیابی مطلع شدم و اعتراض دارم لذا قاضی اجرای احکام تقاضای واخواهی محکوم علیه پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه صادر کنند ه رأی  ارسال میدارد. و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده رأی خود را صادر می نماید.

بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص واخواهی محکوم علیه دادنامه غیابی آقای محمد ..... نسبت به دادنامه غیابی شماره 184/744-4/3/82  که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 805039 مورخ 4/3/82 به مبلغ بیست و دو میلیون ریال به  تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است باعنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و مدافعات متهم که اعلام داشته اند چک موصوف مدت دار و بابت تضمین تنظیم سند اتومبیل مورد معامله بوده است دادگاه چک موصوف را فاقد وصف جزایی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی به استناد ماده 13 قانون اصلاحی صدور چک قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید رأ ی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است . رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:06 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

تمرد نسبت به مامور دولت

 شاکی : گزارش

متهم :  حسن

موضوع : تمرد نسبت به مأمورین

گردشکار: گزارش از پاسگاه انتظامی خلق آباد دال بر اینکه  مظنونی در بازرسی بدنی حامل مقدار غیر قابل توزینی موادشبیه کریستال بوده به باز پرس تقدیم میگردد اضافه بر اینکه متهم به استعمال مواد مخدر در بازجویی ها اقرار نموده  که در هنگامی که روانه زندان می شده (با قرار بازپرس شعبه 31 دادسرا) در حین انگشت نگاری و ثبت پرونده اقدام به فرار  می نماید در دادسرا تحقیقات لازم در خصوص این گزارش ازمتهم و ..... انجام میشود و دادسرا چنین رأی را صادر مینماید قرار دادسرا معاون محترم دادستان عمومی وانقلاب مشهد   درخصوص اتهامات حسن ..... دارای سابقه دائر به اعتیاد و شرکت در نگهداری مقدار غیر قابل توزینی هروئین و استعمال و تمرد از دستور مأمورین با عنایت به گزارش مأمورین ، تحقیقات انجام شده، اقاریر متهم بزه انتصابی در حد استمال هروئین و نگهداری مواد مکشوفه و تمرداز دستور مأمورین محرز و عقیده به مجرمیت وی دارد د رخصوص اتهام دیگر وی دائر به اعتیاد با توجه به اقاریر مشارٌ الیه از جهت استعمال هروئین به استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر می نماید لذا مراتب در اجرای بندهای (ز) و (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام میگردد. بازپرس شعبه 31 دادسرای انقلاب اسلامی مشهد- حیدری

دادیار اظهارنظر با این قرار موافقت می کند و دستور صدور کیفر خواست را می دهد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می دارد.پس از انجام تحقیقات با توجه به محتویات پرونده دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل و پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید. بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام آقای حسن اهل و ساکن روستای فرخد دائر بر تمرد نسبت به مأمورین موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با عنایت به  محتویات پرونده و اینکه گزارش از مأمورین در خصوص تمرد متهم نسبت به آنان مشاهده نمی گردد فلذا دادگاه بزه انتصابی به متهم را به لحاظ عدم کفایت دلیل ثابت ندانسته و مستنداً به اصل برائت تبرئه می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد قارونی 18/5/84 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:05 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سلب آسایش

شاکی : گزارش

متهم : حمید

موضوع : سلب آسایش واخلال درنظم

گردشکار: متهم در کنار شعله های آتش چهار شنبه سوری بازداشت میشود ولی ترقه پرانی را انکار و پریدن از روی آتش را اقرار می نماید. ظابطین با گزارش متهم را به دادسرا معرفی میکنند و پس از تحقیقات  او را با قرار کفالت آزاد می کنند در پایان تحقیقات دادسرا قرار مجرمیت متهم را صادر می نماید   و پس از آن کیفر خواستی علیه او تنظیم  و پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه پس از استماع اظهارات متهم ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید:

بسمه تعالی- رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای حمید 29 ساله شغل نجار اهل و ساکن مشهد دائر بر سلب آسایش و آرامش عمومی و اخلال در نظم از طریق حرکات غیر متعارف به شرح متن کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی مشهد با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین و کیفر خواست صادره و اقرار صریح و ضمن متهم بزهکاریش بنظر دادگاه ثابت و محرز است النهایه دادگاه به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل نود ویک روز حبس و 74 ضربه شلاق تعریزی محکوم مینماید اما دادگاه بلحاظ نوجوانی متهم به استناد ماده 25 قانون مرقوم مجازات مقرر رابه مدت 5 سال معلق می نماید چنانچه در مدت مذکور مرتکب یکی از جرایم تعریزی مندرج در قانون گردد وبلا فاصله مجازات مذکور علاوه بر مجازات جرم جدید در مورد وی به اجرا گذاشته خواهد شد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- قارونی
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:02 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

پرداخت رشوه

 شاکی : گزارش

متهم : اسمائیل

موضوع : پرداخت رشوه

 گردشکار: مأمورین مبارزه با مواد مخدر بعد از دستگیری فردی بنام غلام محمد باخبر می شوند که نامبرده ده کیلو تریاک را جهت فروش به منزل فردی به نام اسمائیل برده است لذا با کسب اجازه از دستور قضایی وارد منزل مشارٌالیه میشوند ازمنزل مزبور مفدار 20 گرم شیره تریاک کشف میکنند ودر گزارش خود می آورند که متهم پیشنهاد یک میلیون و صد هزار تومان جهت رشوه نیز نموده است. تمام خانه متهم را میگردند و با غچه منزلش را بیل می زنند ولی موادی کشف نمی شود لذا گزارش به دادسرا  تحت عنوان ده کیلو تریاک رشوه و ده گرم تریاک ارسال می کنند  در دادسرا قرار کفالت بیست میلیون ریالی صادر میشود و متهم به دلیل عدم تمکن روانه زندان می شود در تحقیقات انجام شده در دادسرا متهم فقط ده گرم شیره تریاک را قبول می کند و از قبول پرداخت رشوه وخرید ده کیلو تریاک سرباز می زند با این وجود قرار مجرمیت و کیفر خواست علیه او صادر می شود و پرونده روانه دادگاه میشود در دادگاه نیز اظهارات خود را تکرار می کند ومیگوید که من فقط ده گرم تریاک برای مصرف خودم در منزل داشتم و از ده کیلو تریاک بی اطلاعام و هنگامی ککه از من خواسته شد هرچه درمنزل دارم ارائه دهم مبلغ یک میلیون واندی که پول نقد در خانه داشتم نیز به مأمورینی معرفی کردم و قصد رشوه نداشتم. لذا دادگاه ختم رسیدگی را  اعلام و به شرح ذیل رأی خود را صادر می نماید.

بسمه تعالی- رأی دادگاه درخصوص اتهام آقای اسماعیل 47 ساله شغل بنگاه دار اهل چناران ساکن مشهد دائربر پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان به مأمورین مبارزه با مواد مخدر مشهد موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با عنایت به محتویات پرونده واظهارات و مدافعات متهم دادگاه بزه انتسابی به متهم را به لحاظ عدم کفایت دلیل ثابت ندانسته مستنداٌ به اصل برائت تبرئه می نماید دفتر مقرر است  وجه مکشوفه به متهم عودت شود. رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- قارونی 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:01 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

شاکی : سید حسن

متهم: محمد

 موضوع : تصادف منجر به جرح

گردشکار: تصادفی در اتوبان کمربندی شهر رخ می دهد که به علت خیس بودن سطح معبر موتورسیکلت سر می خورد و با چرخ جلوی مینی بوس تصادف می کند راکب موتور سیکلت راهی بیمارستان و راننده مینی بوس با ضمانت نامه آزاد می شود واتومبیل او توقیف می شود پرونده ای تشکیل وبه دادگاه تقدیم می شود و دادگاه پرونده را برای اجرای دستورات ذیل به کلانتری ارجاع می دهد : 1-   نظر یه کارشناسی تصادفات اخذ شود 2-   مصدوم به پزشکی  قانونی فرستاده و طول درمان اخذ شود. 3-   مینی بوس متعلق به متهم با توجه به مقصر بودن راکب موتور به مالک آن مستردشود دستورات اجرا می شود و نظر به کارشناسی ارسال حکایت از تقصیر موتورسیکلت مینماید مصدوم و به عبارتی شاکی ÷رونده به نظر کارشناسی اعتراض می نماید لذا پرونده به معاونت محترم راهنمایی و رانندگی شورای تصادفات ارسال و مبلغ 150000 ریال بابت حق کارشناسی اخذ می گردد . و النهایه شورای مذبور چنین تصمیم خود را صادر می نماید.         نظریه کارشناسی: صورتجلسه شورای تصادفات مع راهنمایی و رانندگی محترماٌ حسب خواسه مقام قضایی پرونده کلاسه شماره 82/3752/41 توسط کارشناسان عالی تصادفات شورای مذکور بررسی گردید که ÷س از مطالعه دقیق اوراق پرونده » بازدید مکان وقوع تصادفات ، استماع اظهارات طرفین ، معاینه فنی وسایل نقلیه بشرح ذیل اظهار نظر  میگردد. اطلاعات: زمان و مکان تصادف : ساعت 03:14 مورخه 5/12/83 محل صد متری ابتدای ابوطالب وسایل نقلیه مرتبط باتصادف : موتور سیکلت هوندا فاقد پلاک شماره تنه 1112289 برانندگی سید حسن مسیر حرکت شرق به غرب مینی بوس بنز شماره .. برانندگی علی محمد مسیر حرکت غرب به شرق شرایط جوی و معبر سطح راه خشک ( محل واژگون موتورسیکلت بر اثر وجود آب لغزنده بوده است هوا صاف و روشن مکان مسکونی و دارای خط کشی مقطع می باشد . تجزیه و تحلیل و استنباط: پس از بررسی های بعمل آمده و مطالعه دقیق اوراق پرونده مطروحه- استماع اظهارات رانندگان بازدید از وسایط نقلیه – بازدید از محل وقوع تصادف چنین استنباط می گردد در حالیکه رانندگان در بلوار صد متری روبروی یکدیگر مشغول تردد بوده اند در محل تقاطع ابوطالب راننده موتود سیکلت مشغو ل پیمودن دور برگردان موجود در محل بوده  و قصد هم مسیر گردیدن با مینی بوس را داشته که به محض هدایت وسیله نقلیه در مسیر مستقیم بعلت فقردان سرعت مطمئنه و همچنین وجود آب از سطح سواره رو ناشی از آبیاری درختان  وسط موجب لغزندگی معبر شده........ و موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون که موتور سیکلت بدون حضور راننده مصافتی را متکی به پهلوی سمت چپ روی زمین کشیده شده که در نهایت با چرخ جلوی سمت چپ مینی بوس برخورد می نماید. النهایه با  توجه به موارد فوق الذکر علت تصادف چنین اظهار نظر میگردد: بی احتیاطی از جانب راننده موتورسیکلت هوندا فاقد ÷لاک بعلت عدم توانایی در کنترل وسیله ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شد. سرهنگ محمد علی چنارائی  سرگرد عبد الحمید طباطبائی  سرهنگ 2 حسین کریمی بعد از ارسال نظر شورا ی تصادفات در جلسه دادگاه شاکی حاضر و اعلام می دارد که با راننده مینی بوس «متهم» توافق نموده و تقاضای منع تعقیب متهم را می نماید و همچنین اظهار می دارد که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را نیز ندارد. لذا پرونده معد صدور رأی می شود و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید: شماره دادنامه 21-2/2/84

بسمه تعالی – رأی دادگاه در خصوص شکایت آقای سید حسن فرزند سید ابراهیم 47 ساله شغل کشاورز اهل نیشابور ساکن مشهد علیه آقای محمد ... دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با توجه به محتویات پرونده و نظر به هیئت کارشناسی تصادفات که مقصر حادثه را راکب موتور سیکلت (شاکی پرونده) تشخیص داده و در جلسه آخر رسیدگی شاکی به نظریه مذکور تسلیم و اعلام گذشت نموده است  دادگاه به لحاظ عدم توجه اتهام به آقای محمد مستنداٌ به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت وی از بزه انتصابی صادر می نماید اما از آنجا که شاکی فاقد گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت بوده است دادگاه بزه مذکور را به متهم ثابت تشخیص و به استناد م 723 قانون مجازات اسلامی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد هزار ریال در حق دولت محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 133 کیفری مشهد31/1/84  
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:01 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

تامین خواسته

خواهان: اكبر

خوانده: اسلام

موضوع : تأمین خواسته به مبلغ یك صد میلیون ریال

گردش كار: خواهان در دادخواست خود خواسته را چنین تشریح می دارد. بسمه تعالی ریاست محترم دادگاههای حقوقی مشهد    578292  8/2/85 سلام علیكم : با احترام با استحضار می رسانداینجانب اكبردرمقام خواهان استناد به چك شماره مبلغ یكصد میلیون ریال از خوانده محترم طلبكار بوده كه ایشان متأسفانه متواری گردیده و چندین فقره پرونده بدهكاری در دادگاههای مختلف وجود دارد چون حق و حقوقاتم در تعدی تضییع و تفریط قراردارد لذا خواهشمند است صدور حكم مبنی بر تأمین خواسته به مبلغ ده میلیون تومان به استناد به مواد 108 و 114 و117 ق آدم مورد استدعاست . با احترام در ذیل این دادخواست دادگاه چنین دستور می دهد     بسمه تعالی دفتر پرونده ثبت شده به خواهان اخطار شود در صورت تودیع ده درصد وجه خواسته به عنوان خسارت احتمالی قرار صادره میشود. رئیس دادگاه- شیعه علی22/3/84 طبق نظر دادگاه عمل می شود و خسارت احتمالی  واریز می شودو در نتیجه قراردادگاه  صادر میشود.

رای صادره قاضی در دادگاه بدوی :

قراردادگاه نظر به اینكه  خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور تأمین خواسته نموده است چون اركان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه باستناد مواد 108به بعد قرار تأمین خواسته معادل مبلغ یكصد میلیون ریال ازاموال خوانده اسلام را تا پایان رسیدگی صادرو اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعراض در این دادگاه می باشد- ابلاغ واجرا همزمان انجام گیرد. رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مشهد جلیل شیعه علی 
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:00 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

دستور موقت

      خواهان : سید احمد

وكیل خواهان : فاطمه غلامی

خوانده : سید عبداله

موضوع : تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یك باب منزل مقوم به یك میلیون و صد هزار تومان

گردشكار: وكیل خواهان خواسته موكل خود رادر دادخواست تقدیمی به دادگاه چنین مطرح ساخته است. بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه حقوقی مشهد با سلام احتراماً بدین وسیله اینجانب فاطمه غلامی به وكالت از خواهان به استحضارمی رساند موكل در مورخه 23/5/83 به خوانده محترم و كالت بلاعزلی در دفترخانه شماره 84 مشهد مبنی برنقل و انتقال منزل شخصی اش به مساحت دویست  ودوازده و نیم متر مربع واقع در بلوار طبرسی ...... داده است كه سپس خودش , اصالاً ملك مزبور را به فروش رسانیده اند. از آنجا كه وكالت موصوف موضوعاً منتفی و ابطال گردیده است لذا به استناد مواد 320 و 310  و316  ق آدم تقاضای صدور دستور موقتی برمنع نقل و انتقال ملك مزبور جهت عدم تضییع حق موكل را دارد بدیهی است ظرف مهلت قانونی (20 روز) نسبت به ارائه دادخواست ماهیتی اقدام خواهد گردید. با تشكر: وكیل سید احمد فاطمه غلامی متعاقباً جلسه دادگاه عمومی حقوقی مشهد در وقت فوق العاده تشكیل شده  و با توجه به تقاضای وكیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام كرده و به شرح زیر قرار خود را صادر می كند: رای صادره قاضی در دادگاه بدوی : قرار دادگاه در خصوص درخواست خانم فاطمه غلامی به وكالت از طرف آقای سید احمد به طرفیت  آقای سید عبدالله به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یك باب منزل پلاك ثبتی 1182/65 اصلی بخش 9 مشهد نظر به فراهم بودن شرایط واركان صدور قرار واحراز فوریت امر و تودیع خسارت احتمالی به استناد مواد 310 و316 قانون آئین دادرسی مدنی دستور موقت دائرمنع نقل و انتقال منزل مذكور صادر و اعلام می گردد. این قرار مستقلاً قابل اعتراض نبوده و اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد. بدواً اجرا و سپس ابلاغ گردد. رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد جلیل شیعه علی
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 12:59 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

خواهان : اكرم

خوانده: جواد

موضوع: تصدیق صحت و اعتبار مبایعه نامه                                                                                       

گردشكار: خواسته مندرج در دادخواست خواهان به این شرح است.

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاههای عمومی مشهد با سلام و تحیت : احتراماً به استحضار می رساند: برابر مبایعه نامه تقدیمی از خوانده فوق الذكر یك قطعه زمین به مساحت 160 متر مربع از اراضی بازه شیخ خریداری و ثمن معامله را تماماً پرداخت نموده ام , حالیه كه جهت عملیات ساختمانی به شهرداری مراجعه نمودم اظهار می دارند برابر رأی شماره 96-28/8/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به تسلیم پروانه ساختمان اراضی فاقد سند رسمی نیستند و این گونه متقاضیان باید طبق رأی فوق الاشعار پس از تصدیق مراجع قضایی به شهرداری مراجعه تا مجوز مربوطه صادر گردد , لذا از محضر محترم قاضی استدعا دارد مراتب فوق را تأیید فرموده كه مورد استفاده و عمل شهرداری قرار گیرد. با تجدید احترام اكرم جلسه دادرسی در وقت مقرر 21/1/84 تشكیل می شود  و خوانده در پاسخ به اظهارات مندرج در دادخواست اظهار می داردكه مالك رسمی و ید اولای زمین را نمی شناسم و پلاك ثبتی زمین را نیز نمیدانم لذا دادگاه چنین دستور میدهد كه : «در نظر به اینكه شماره پلاك ثبتی زمین اعلام نشده است پرونده در اجرای ماده 66 قانون آئین دادرسی مدنی به نظر مدیر دفتر دادگاه برسد» و دفتر چنین امضا از خواهان میگیرد كه ظرف 10 روزپلاك ثبتی را متعهد شود كه به دادگاه اعلام دارد . در مهلت معین شده خواهان شماره ثبتی دقیق را نمی تواند اعلام كند ولی حاج رمضان و حاج صفر را به عنوان مالك اصلی و دارای سند رسمی به دادگاه معرفی می كنند لذا دادگاه نیز نامه ای به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال می كند تا مالكیت مشار الیها محرز شود و در جواب نیز ادراه ثبت اظهاراتی دال بر مالكیت مذكوری بیان می دارد. در وقت مقرر 10/2/74 جلسه دادگاه تشكیل می شود و خواهان به شرح مندرج در دادخواست و خوانده اظهار می دارد قبول دارم این زمین را من به ایشان فروختم و خودم هم با واسطه از مالك رسمی خریده ام و ادعای وی را قبول دارم. رای صادره قاضی در دادگاه بدوی : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و رأی صادرمی كند كه در ذیل آورده میشود. بسمه تعالی: رأی دادگاه در خصوص داخواست خانم اكرم به طرفیت آقای جواد به خواسته تصدیق صحت و اعتبار مبایعه نامه مورخه 25/12/83 دائر بر انتقال قطعه زمینی به مساحت 160 متر مربع با توجه به ارائه رونوشت مصدق سند عادی توسط خواهان و اقرار صریح خوانده به صحت آن و به استناد مواد 1275 و 1291 قانون مدنی حكم به تصدیق صحت و اعتبار مبایعه نامه 25/12/83 صادر و اعلام میگردد. این رای هیچ دلالتی بر مالكیت طرفین دعوی نداشته و مالكیت براملاك بر طبق مواد 22و47و48 قانون ثبت اسناد با اخذ سند رسمی مالكیت قابل احراز می باشد این رأی قطعی می باشد. رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد شیعه علی نظر كارآموز: هر چند رای صادره ممكن است برای رفع مشكل مردم به دستگاه قضایی مفید واقع شود ولی محمل قانونی نداشته و عقد بیع ایجاد تملیك می كند و از طر فی مطابق قانون ثبت دولت كسی را مالك می شناسد كه سند رسمی بنام او باشد پس نمی توان در جمع این دو قاعده درمانحن فیه عقد بیع را تنفیذ كرد تا اینكه بایع سند رسمی داشته و به این وسیله آنرا به مشتری انتقال دهد
طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 12:59 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نمونه پرونده های حقوقی و کیفری مخصوص کاراموزان وکالت

تعداد صفحه ۲۵۷

بالغ بر ده ها پرونده حقوقی و کیفری

دانلود از سرور پر قدرت سایت با لینک مستقیم

 
طبقه بندی: کارآموزی وکالت (گزارش کارآموزی، اختبار کتبی، اختبار شفاهی)،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 12:57 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

شیوه نامه و مجموعه سوالات مصاحبه علمی قضاوت سال گذشته

دادآزمون- با توجه به سوالات متعدد داوطلبان عزیز در مورد مصاحبه ی علمی تصدی امر قضا، شیوه نامه مصاحبه علمی داوطلبان امر قضا ۱۳۹۰ و همین طور مجموعه سوالات مصاحبه های علمی سال گذشته ی داوطلبان (دو جلد) که توسط معاونت آموزش قوه قضائیه از صورتجلسه های کمیته های مصاحبه استخراج ، تدوین و منتشر شده است در قسمت پایین برای دانلود در دسترس می باشد.

 

 

دانلود شیوه نامه مصاحبه علمی داوطلبان امر قضا ۱۳۹۰

دانلود مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان امر قضا ۱۳۹۰ (جلد اول سوالات کیفری)

شامل: آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی

 

دانلود مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان امر قضا ۱۳۹۰ (جلد دوم سوالات حقوقی)

شامل: آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق ثبت
طبقه بندی: اختبار قضاوت، دانلود قضاوت،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 12:55 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 61 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره سایت


مهدی رحمانی منشادی
افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
واتس آپ، وایبر، هایک، تلگرام، وو : 09351354430
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
نکته: لطفا سوالات خود را اس ام اس بزنید تا در فرصت مناسب جواب داده شود.
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت